Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων: Τα πρώτα συμπεράσματα για τους διαγωνισμούς του δημοσίου

Πάνω από 1400-1500 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί έχουν -μέχρι στιγμής- δημοσιευτεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ περισσότερες από 3500 ηλεκτρονικές προσφορές υποβλήθηκαν ήδη από οικονομικούς φορείς.

Στο δε μητρώο διοικητικών αποφάσεων υπάρχουν, σήμερα, περισσότερες από 1 εκατ. εγγραφές, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διευθυντής ανάπτυξης και τεχνικής στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Απόστολος Φρατζέσκος, μιλώντας σε χτεσινοβραδινή εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήματος Κ. Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ).

«Για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες έχουμε εικόνα για το τι γίνεται στη χώρα με τις δημόσιες συμβάσεις, γνωρίζουμε σε τι τιμές αγοράζουμε, ποιοι αγοράζουν, ποιοι είναι οι ανάδοχοι των έργων» υποστήριξε και πρόσθεσε ότι, χάρη και στη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου, υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των δημόσιων συμβάσεων, αφού «ο καθένας [που θα εγγραφεί] μπορεί να δει τις προκηρύξεις σε εξέλιξη αλλά και να γνωρίζει ποιος και πότε υπέγραψε με ποιον». Το σύστημα, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά η όλη διαγωνιστική διαδικασία για τις προμήθειες και συμβάσεις του δημοσίου, προϋπολογισμού άνω των 60000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), υπόσχεται -μεταξύ άλλων- σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

   Μείωση δαπανών κατά τουλάχιστον 15%

Με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία, η λειτουργία τέτοιων συστημάτων φέρνει μείωση των δαπανών των διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις κατά τουλάχιστον 15% (σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δεσμευτεί να δαπανηθεί) και ελάττωση του κόστους τής συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου για τις επιχειρήσεις. «Ευελπιστούμε παράλληλα ότι θα δούμε και σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών» σημείωσε και πρόσθεσε ότι το σύστημα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα www. promitheus. gov. gr.

Το σύστημα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης. Από την 1η Ιουλίου αναμένεται να λειτουργήσει στο σύστημα -το οποίο αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου- και το σκέλος των συμβάσεων μελετών του νόμου 3316 για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα ενταχθούν στο σύστημα και οι συμβάσεις των δημόσιων έργων για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

   Λιγότερη γραφειοκρατία

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το σύστημα θα μειώσει τη γραφειοκρατία και το κόστος των διαγωνισμών, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τη διαφάνεια και τελικά την ίδια τη δημοκρατία. «Βέβαια, όλα αυτά σε μια εποχή που τα βασικά ζητούμενα είναι δύο: πρώτον, να υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις και, δεύτερον, να πληρώνονται αυτοί που τις αναλαμβάνουν» κατέληξε.

Ο ειδικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) Σταμούλης Μπιτλής παρουσίασε, από την πλευρά του, τα επόμενα στάδια εξέλιξης του ΕΣΗΔΗΣ, υπογραμμίζοντας ότι «θα διατίθενται επιπλέον λειτουργίες, όπως η εκτέλεση και παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Επιπρόσθετα, το σύστημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία – πλαίσιο»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΟΣΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ


Αφήστε μια απάντηση