Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Κοινοποιήθηκε η απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Εγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ