ρύθμιση-θεμάτων-αστυνομικού-προσωπι-323779
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 25.01.2018 | 20:44

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. για τη Ρύθμιση θεμάτων Αστυνομικού προσωπικού-Υπηρεσιακή κατάσταση,ιεραρχία,εξέλιξη αξιωματικών και αστυνομικού προσωπικού ΕΛΑΣ.

ΦΕΚ