Προτάσεις για δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην Ηπειρο

Προτάσεις για ποδηλατόδρομους μπορούν να υποβάλλουν οι φορείς της Ηπείρου, καθώς δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια η πρόσκληση για «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας», στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου. δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 1.857.708 ευρώ και οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του ποσού. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, είναι ένας από τους βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ηπείρου, θεωρεί ότι η δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων, ειδικά στα αστικά κέντρα της περιοχής, μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον.

Η ενίσχυση του ποδηλάτου, ως μέσου όχι μόνο ψυχαγωγίας, αλλά και καθημερινής μετακίνησης, μπορεί να συμβάλλει στην σταδιακή άμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, να περιορίσει την ρύπανση και να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα όλων.

«Είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να λύνουμε προβλήματα, αλλά και να προλαμβάνουμε. Εκτιμούμε ότι οι ήπιες μορφές μετακίνησης, μπορούν να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής. Πιστεύουμε ότι οι δήμοι και οι νομαρχίες της Ηπείρου θα ανταποκριθούν με ώριμες προτάσεις, που δεν θα στοχεύουν απλά στην δημιουργία μικρών ή μεγαλύτερων ποδηλατόδρομων, αλλά θα αποτελέσουν την αφετηρία για να καλλιεργηθεί μια άλλη νοοτροπία στις καθημερινές μας μετακινήσεις», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας δημήτρης Πανοζάχος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση