Προκήρυξη 10Κ/2018: Γνωστοποίηση κατανομής διοριστέων ΠΕ

Στο ΦΕΚ 1965/τ.Β΄/21-5-2020 δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/ 33/9479/15-5-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία κατανεμήθηκαν εβδομήντα τέσσερα (74) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων, σε ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, από τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 10Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 437/τ. Γ’/14-4-2020.

Κατόπιν τούτου, με εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ ζητά από τους αρμοδίους να προβούν στον διορισμό των ενδιαφερομένων, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4440/2016.

«Μετά την έκδοση των πράξεων διορισμού, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε στο ΑΣΕΠ τα αντίγραφα των σχετικών πράξεων ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4210/2013)».

Οι πίνακες µε τους οριστικά διοριστέους κάθε φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α.

Για κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο, το οποίο πρέπει να αναζητηθεί στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, 10Κ/2018, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!