Πως να αποζημιωθείτε από το δημόσιο 

Στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων όλων των Περιφερειών της χώρας, θα αναρτηθεί η η σχετική εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, η οποία καθορίζει με ποιον τρόπο οι πολίτες μπορούν να πάρουν αποζημίωση σε περίπτωση κακοδιοίκησης από υπηρεσίες του δημόσιου Τομέα. Παράλληλα η εγκύκλιος με θέμα: «Ενημέρωση των Πολιτών για το ρόλο και τη λειτουργία των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας» (Ιούνιος 2008), θα αναρτηθεί σε ειδική σελίδα στους ιστοτόπους των Περιφερειών και σε συνεργασία με τη Γραμματεία των Επιτροπών θα αναρτούν τις αποφάσεις που εκδίδονται από την Ειδική Επιτροπή που λειτουργεί στο χώρο ευθύνης τους.

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων Κράτους – Πολίτη και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση, έχει εισάγει το θεσμό της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας. Κύρια αποστολή των Επιτροπών αυτών είναι η αποζημίωση των πολιτών σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και ειδικότερα, όταν οι υποθέσεις τους δεν διεκπεραιώνονται, εντός των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους καταβληθεί η ως άνω αποζημίωση υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο στη διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της ΓΓδδ & Ηδ του Υπουργείου Εσωτερικών, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, ή στην Ειδική Επιτροπή που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας, για θέματα υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα.Οι Επιτροπές αποτελούνται από Συμβούλους ή Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου και από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Περιφέρειας, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση. Σημειώνεται, ότι το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία και στο έργο των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας δημόσιας διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, (www.gspa.gr-δημόσια διοίκηση -Σχέσεις Κράτους-Πολίτη -Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών) προς ενημέρωση των πολιτών. Στην ίδια ιστοσελίδα οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν και να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο αποζημίωσης καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τις ακριβείς διευθύνσεις, τα τηλέφωνα και τα ονόματα των Γραμματέων και των δεκατριών (13) Ειδικών Επιτροπών.

Άμεση συνέπεια του μέτρου αυτού, σε συνδυασμό με την καταβολή μέχρι και πλήρους χρηματικής αποζημίωσης στον πολίτη, είναι η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη δημόσια διοίκηση η οποία δεν λειτουργεί πλέον απρόσωπα και ανώνυμα, αλλά αποδίδονται οι τυχόν ευθύνες σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν διεκπεραίωσαν εντός των οριζόμενων από το νόμο προθεσμιών την υπόθεση του πολίτη. Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, β) οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη. Η απόφαση της Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όταν η Επιτροπή αποφασίσει την καταβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο και όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξετασθεί αν υπάρχει υπαιτιότητα υπαλλήλων και αν διαπιστωθεί, κινείται εις βάρος τους πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα.

Σε σχετική του δήλωση ο Υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης αναφέρει:

«Η Ειδική Επιτροπή Αποζημίωσης Πολιτών είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση του πολίτη. Στόχος μας είναι ένας ενημερωμένος πολίτης ο οποίος θα καθίσταται σύμμαχος της προσπάθειάς μας για μια δημόσια διοίκηση σύγχρονη, ποιοτική, αποτελεσματική και διαφανή. Ζητούμε από τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών Αποζημίωσης Πολιτών την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των καταγγελιών που φθάνουν σ΄αυτές με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!