Πώς γίνεται υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ» εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με τους όρους και τις και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2401), εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο.

Η εγκύκλιος αφορά την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ