πήρε-φεκ-η-παράταση-του-εξοικονομώ-κατ-322891
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 13.07.2020 | 20:36

Πήρε ΦΕΚ η παράταση του Εξοικονομώ κατ’ οίκον- Τι γίνεται με τις αιτήσεις

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΦΕΚ αναφέρει:

Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.3.2020 ως και 31.8.2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15.9.2020

ΦΕΚ