Πειθαρχικά – Δικαιοσύνη: «Σκορ» 2 – 1 υπέρ της αργίας υπαλλήλων

Δύο αποφάσεις κατά δύο δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε αυτοδίκαια αργία και μία υπέρ εξέδωσαν το Διοικητικό Εφετείο και το Πρωτοδικείο Αθηνών αντίστοιχα.

Με τις  δύο πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απερρίφθησαν αντίστοιχες αιτήσεις δύο υπαλλήλων, μία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και μία του ΙΚΑ που ζητούσαν να ανασταλούν οι αποφάσεις με τις οποίες «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια θέση τους σε αργία», σύμφωνα με τη «μνημονιακή» νομοθεσία, καθώς εκκρεμούν σε βάρος τους πειθαρχικές ποινές, αλλά και ποινικές διώξεις.

Αντίθετα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με προσωρινή διαταγή αναστέλλει την αυτοδίκαια αργία εργαζομένου σε εταιρεία του ομίλου της ΔΕΗ.

Η περίπτωση της προϊσταμένης του ΟΑΕΕ

Κατ’ αρχάς, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το απασχόλησε αίτηση αναστολής αναπληρώτριας προϊσταμένης του ΟΑΕΕ, της οποίας με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη θέση σε αργία και η καταβολή των αποδοχών της (οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονταν στα 1.317 ευρώ και οι αποδοχές αργίας σε 439 ευρώ).

Η υπάλληλος του ΟΑΕΕ τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, καθώς το υπηρεσιακό συμβούλιο της επέβαλε την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης τριών μηνών, με πλήρη στέρηση των αποδοχών της για το πειθαρχικό παράπτωμα «της αμέλειας και της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος, της ανάρμοστης συμπεριφοράς της προς τους πολίτες και της αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησής τους».

Κατά της πειθαρχικής αυτής αποφάσεως η υπάλληλος του ΟΑΕΕ έχει ασκήσει ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Όμως, η ίδια υπάλληλος του ΟΑΕΕ έχει βεβαρημένο πειθαρχικό παρελθόν, καθώς πρόσφατα της επιβλήθηκαν ακόμη τρεις πειθαρχικές καταδίκες:

-Με την πρώτη (10.5.2010) της επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης για ανάρμοστη συμπεριφορά σε ασφαλισμένο.

-Με τη δεύτερη (30.6.2010) της επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου των 5/30 επί των μηνιαίων αποδοχών της για άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας και αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης ασφαλισμένου (για την τελευταία εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης στα Διοικητικά Δικαστήρια).

-Με την τρίτη (30.6.2011) της επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου των αποδοχών ενός μήνα για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες και της αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησής τους.

Όμως, στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η υπάλληλος του ΟΑΕΕ υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου (Ν. 4093/2012) που προβλέπει την αυτοδίκαιη αργία αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ παραβιάζεται παράλληλα το τεκμήριο της αθωότητας.

Ακόμη, η υπάλληλος υποστήριξε ότι η περικοπή των αποδοχών της προκαλεί στην ίδια και την οικογένειά της ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, καθώς είναι διαζευγμένη, έχει ένα ενήλικο αλλά άνεργο παιδί, επισκευαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες.

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Εφετείο αποφάνθηκε ότι πιθανολογείται σοβαρός κίνδυνος βιοπορισμού της με τη μείωση των αποδοχών της στο 1/3 λόγω της θέσης της σε αργία (αποδοχές αργίας) και διέταξε την προσωρινή αύξηση των αποδοχών αργίας στο 65% των νόμιμων αποδοχών της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης ακύρωσής της που εκκρεμεί.

Η προϊσταμένη του ΙΚΑ

Η δεύτερη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αφορά προϊσταμένη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (με βαθμό Β’ του κλάδου Π.Ε.) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η υπάλληλος αυτή του ΙΚΑ έχει παραπεμφθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές διατάξεις σε βάρος του Δημοσίου, καθώς το όφελος που επιδιώχθηκε προς τρίτους και η ζημιά σε βάρος του ΙΚΑ υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, η προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων υποκαταστήματος του ΙΚΑ στην περιοχή της πρωτεύουσας είχε χορηγήσει παρανόμως τέσσερις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορούσαν ατομική επιχείρηση. Κατά τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών δεν έλαβε υπόψη της ότι ο επίμαχος εργοδότης ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου εταιρειών που είχαν οφειλές στο ΙΚΑ ύψους 7 δισ. ευρώ.

Ακόμη, η επίμαχη προϊσταμένη του ΙΚΑ είχε υπογράψει υπηρεσιακό σημείωμα για υποκατάστημα εταιρείας στην Αθήνα που είχε έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, χωρίς να αναφέρει ότι η εταιρεία είχε οφειλές άνω των 3,5 δισ. ευρώ και χωρίς να αναφέρει ότι η έδρα της εταιρείας ήταν στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, είχε υπογράψει επανελέγχους εργοδότη χωρίς να γίνουν συσχετισμοί μεταξύ της ατομικής επιχείρησης και των Ανώνυμων Εταιρειών που είχε.

Στην αίτηση αναστολή της η προϊσταμένη του ΙΚΑ υποστηρίζει ότι η μνημονιακή νομοθεσία (Ν. 3528/2012) που προβλέπει την αυτοδίκαια αργία είναι αντίθετη στα άρθρα 2, 5 και 25 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Επίσης, επικαλείται ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη λόγω της μείωσης των αποδοχών της και της αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου που έχει.

Και πάλι το Εφετείο για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής, ενώ ως προς το αίτημα για μη μείωση των αποδοχών της, έκρινε ότι δεν δικαιολογείται αύξηση των αποδοχών αργίας.

Υπέρ εργαζομένου της ΔΕΗ το Πρωτοδικείο Αθηνών

Τέλος, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με προσωρινή διαταγή του ανέστειλε την απόφαση για τη θέση σε καθεστώς αργίας υπαλλήλου του ομίλου Εταιρειών της ΔΕΗ, καθώς πιθανολογεί ότι θα υπάρξει απαλλακτική απόφαση από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Στο Πειθαρχικό παραπέμφθηκε ο επίμαχος υπάλληλος για υπέρβαση υπηρεσιακής ιεραρχίας.

Παράλληλα, το Πρωτοδικείο διέταξε την επαναφορά του υπαλλήλου στη θέση που εργαζόταν και την κανονική καταβολή των μηνιαίων αποδοχών του.

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της αυτοδίκαιης αργίας, όπως και της διαθεσιμότητας, εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν προσφυγής της ΑΔΕΔΥ, ενώ δεκάδες αποφάσεις, κυρίως υπέρ των εργαζόμενων,  έχουν λάβει Δικαστήρια όλης της χώρας.

Σχετικά

Πειραϊκό δικαστικό μπλόκο στη διαθεσιμότητα
Δ. Λέσβου: Επιστρέφουν προσωρινά οι 20 ΙΔΑΧ ΔΕ
Νέο «μπλόκο» στη διαθεσιμότητα από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας
Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα τριπλό «μπλόκο» στη διαθεσιμότητα
Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Νέο μπλόκο σε διαθεσιμότητα 26 ΙΔΑΧ ΔΕ
Διαθεσιμότητα: Νέο δικαστικό «μπλόκο» για υπαλλήλους της ΠΔΕ
Δύο ακόμη δικαστικά «μπλόκα» στη διαθεσιμότητα
Δ
ικαστικό «τσουνάμι» κατά της διαθεσιμότητας
Πάτρα: Τέταρτο δικαστικό μπλόκο στη διαθεσιμότητα
Ν
έο δικαστικό «μπλόκο» στη διαθεσιμότητα (Κοζάνη)

Δικαστικό μπλόκο στη διαθεσιμότητα (Ξάνθη)
Χριστουγεννιάτικο δώρο στη… διαθεσιμότητα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]