Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία (ΦΕΚ) - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
13
Ιανουάριος
Back

Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του υφιπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον “ορισμό των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και τον καθορισμό ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.”

Άρθρο 1

Υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

1. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, μία (1) φορά κάθε εργάσιμη ημέρα σε προσιτή τιμή και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

α) Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή στην οικία ή έδρα ή προσήκουσες εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο (2) χιλιογράμμων.

Τα ανωτέρω ταχυδρομικά αντικείμενα περιλαμβάνουν ενδεικτικώς, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, ιδίως επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες, λογαριασμούς, κάθε μορφής έντυπα, απαντητικούς φακέλους, δελτάρια, είδη με βιβλιοδεσία, δείγματα εμπορευμάτων, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, διαφημιστικό ταχυδρομείο με διεύθυνση παραλήπτη, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες και περιοδικά.

β) Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή στην οικία ή έδρα ή προσήκουσες εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι (20) χιλιογράμμων που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία.

γ) Την υπηρεσία των συστημένων αποστολών.

δ) Την υπηρεσία των αποστολών με δηλωμένη αξία.

ε) Τη δυνατότητα ιχνηλάτησης όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ιχνηλάτησης των ταχυδρομικών αντικειμένων περιλαμβάνει τουλάχιστον: i) Μία (1) σάρωση του ταχυδρομικού αντικειμένου κατά την κατάθεσή του σε κατάστημα, αγροτικό διανομέα, πρακτορείο ή θυρίδα Κέντρου Διαλογής. ii) Μία (1) σάρωση κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης δύναται να προσφέρεται με βεβαίωση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία θα είναι διαθέσιμη με ηλεκτρονικά μέσα.

στ) Τη δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρονικού γραμματοσήμου.

2. Η καθολική υπηρεσία δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω υπηρεσίες, των οποίων οι τιμές ή/και οι όροι με τους οποίους προσφέρονται από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) έχουν αποτελέσει αντικείμενο:

α) μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή

β) εμπορικής συμφωνίας ή

γ) ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων.

3. Ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία παρέχονται από τον Φ.Π.Κ.Υ. υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

4. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία πρέπει να φέρουν σήμανση του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει αναλάβει τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων.

5. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες εντός της ελληνικής επικράτειας καθώς και αυτές που αφορούν το Διασυνοριακό Ταχυδρομείο.

Άρθρο 2

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης

1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου βάρους έως επτά (7) χιλιογράμμων που αποστέλλονται από ή προς ένα ίδρυμα για τυφλούς ή αποστέλλονται από ή προς άτομο τυφλό ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, το οποίο έχει οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με το ν. 4331/2015 (Α΄ 69), διακινούνται ατελώς από τον Φ.Π.Κ.Υ.

2. Τα ανωτέρω αντικείμενα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα αλληλογραφίας, καθώς και τα ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν λογοτεχνία σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των ηχητικών εγγραφών, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό ή υλικό που κατασκευάζεται ή προσαρμόζεται για να εξυπηρετεί τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης άτομα, ώστε να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους.

3. Τα ανωτέρω αντικείμενα κατατίθενται ανοικτά και πρέπει να είναι συσκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το περιεχόμενό τους να προστατεύεται ικανοποιητικά, ενώ θα επιτρέπεται η γρήγορη και εύκολη επιβεβαίωση του περιεχομένου.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 7728/190/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» (Β΄ 478).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!