ΟΑΕΔ: Τροπολογία τον ορίζει ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού στην ΕΕ

Tροπολογία με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) κατατέθηκε σήμερα στο ν/σ του υΠΕΣ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΑΕΔ, EURES, ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ