Ο ΕΟΠΥΥ «ΕΦΑΓΕ» ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Στην αρχή ήταν η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ που με την επίκσεψή της στη χώρα μας «έφαγε» τα δάνεια των δήμων. Χθες, ακολούθησε κατά πόδας ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, καθώς στο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις συμπεριέλαβε και την τροπολογία 38 και ειδικό αριθμό 17: την τροπολογία, δηλαδή, για τον ΕΟΠΥΥ, η οποία εμπεριείχε και τη ρύθμιση-ανάσα για τα δάνεια των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Έτσι με τα 143 ΟΧΙ (έναντι 126 ΝΑΙ και 14 ΠΑΡΩΝ) των βουλευτώνστη βίαιη ένταξη των ταμείων, των γιατρών, των δημοσιογράφων, των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων στον ΕΟΠΥΥ, «μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά», δηλαδή τα δάνεια των δήμων.

«Κάηκαν» μεν αλλά προς το παρών. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ο Γ. Στουρνάρας θα επιμείνει και θα επαναφέρει την τροπολογία από την «πόρτα» του «μνημονίου 3» την ερχόμενη Δευτέρα.

Τι προβλέπει το άρθρο 2 της τροπολογίας για τα δάνεια

Στο άρθρο 2, που ουσιαστικά είναι η «υιοθέτηση» δύο εκ των τριών σημείων της σχετικής πρότασης που έχει υποβάλει η ΚΕΔΕ, προβλέπεται επιμήκυνση των νέων δανείων των (καλλικρατικών) δήμων κατά 8 χρόνια αλλά και επιμήκυνση των παλαιών δανείων των (πρώην καποδιστριακών) δήμων και κοινοτήτων κατά 10 χρόνια. Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, θα υπάρξει περίοδος χάριτος μέχρι τρία χρόνια (σ.σ.: ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είχε κάνει λόγο για δύο), κατά την οποία θα καταβάλλονται μόνον τόκοι με το επιτόκιο να έχει πέσει κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (σ.σ. η ΚΕΔΕ ζητούσε μείον 1%). Να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τις περιφέρειες.

Όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερη ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών και επιβεβαίωναν πηγές του ΥΠΕΣ στην ιστοσελίδα, «η ρύθμιση εκτιμάται ότι θα επιφέρει μειώσεις στις τοκοχρεολυτικές δόσεις των ΟΤΑ, κατά μέσο όρο, της τάξης του 42% και αυξάνει έμμεσα τις αποδόσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ».

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των ΟΤΑ και να μπορέσουν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως, για παράδειγμα, η μισθοδοσία, δε θα παρακρατηθεί από το Παρακαταθηκών η δόση του περασμένου Σεπτεμβρίου, η οποία θα επιστραφεί σε όλους όσοι το ζητήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει μέσα στο 2013 να την πληρώσουν σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρήση αυτού του ευεργετήματος έχουν κάνει 46 από τους 71 δήμους της λίστας του ΥΠΕΣ, των οποίων η μηνιαία παρακράτηση υπερβαίνει το 35% του αποδοτέου ποσού της τακτικής επιχορήγησης.

 

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 38 ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 17
(στο μέρος που αφορά στα δάνεια των δήμων):

2. α. Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών επιμηκύνεται άπαξ και οκτώ (8) έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από 1.12013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στον χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στο χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται δυνάμει του παρόντος.

Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2013. Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για δάνεια, που έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και θα συνομολογηθούν έως 31.12.2012.

β. Η αναφερόμενη στην παρ. 1Α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής οφειλών επιμηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη.

γ. Η αποκλειστική προθεσμία της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως 30.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο έως 31.1.2013. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. Από 1.7.2013 υπέρ του Τ.Π.Δ., με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

δ. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατημορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους.

Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά την 1.1.2013, οφειλές των ΟΤΑ Α’ και Β’΄βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένς από 31.1.2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 38

 

Σχετικές αναρτήσεις:
ΔΑΝΕΙΑ: «ΣΩΣΙΒΙΟ» 5,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 46 ΔΗΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟ «ΣΩΣΙΒΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΗΜΟΙ: «ΣΩΣΙΒΙΟ» ΜΕ 35 ΕΚΑΤ. & ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΔΙΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΩΝ
Η Μέρκελ «έφαγε» τα δάνεια των δήμων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!