Ντινόπουλος: Εθελοντική η συμμετοχή των ΟΤΑ και των Περιφερειών στην «Ελληνογερμανική Συνέλευση»

Εθελοντική είναι η συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στις εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ερώτηση είχαν καταθέσει οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Βούτσης, Αφροδίτη Σταμπουλή και Στάθης Παναγούλης και ζητούσαν από την κυβέρνηση να ενημερωθούν αν έχει εκχωρηθεί στην «Ελληνογερμανική Συνέλευση» η αρμοδιότητα να προχωρήσει στην απογραφή της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών.

Οι βουλευτές επικαλέστηκαν ένα οκτασέλιδο ερωτηματολόγιο το οποίο έλαβαν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι νέοι δήμαρχοι, από την «Ελληνογερμανική Συνέλευση», με το οποίο τους ζητείται η καταγραφή των γεωμορφολογικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών, οικονομικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Ζητείται επίσης η καταγραφή των υποδομών που διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, ενώ υπάρχει και ειδική ενότητα για τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους.

Στην έγγραφη απάντησή του ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, αναφέρει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση διέπεται από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας, ώστε να δύναται να λαμβάνει κατ’ αποκλειστικό τρόπο πρωτοβουλίες για τη διοίκηση των τοπικών της υποθέσεων, η δε ασκούμενη κρατική εποπτεία περιορίζεται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας.

«Ως εκ τούτου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύνανται να αναπτύσσουν συμπράξεις που αποβλέπουν στην εν γένει ανάπτυξή τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους. Στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να αναπτύσσουν συνεργασίες με ΟΤΑ της αλλοδαπής, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Ντινόπουλος και τονίζει πως «σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στις εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας είναι εθελοντική τόσο για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, όσο και για τους συγκεκριμένους αιρετούς που έχουν συμμετάσχει σε αυτές».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν την ερώτηση, αναφερόμενοι στην Ελληνογερμανική Συνέλευση, σημειώνουν ότι η συνεργασία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της καγκελαρίου Αγ. Μέρκελ και του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, η οποία επικυρώθηκε από τον νυν πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και αποτελεί «ενορχηστρωμένη προσπάθεια προώθησης μεγάλων ιδιωτικών, ελληνικών και ξένων συμφερόντων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΟΤΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Αφήστε μια απάντηση