Ν/σ υπ. Εργασίας: Ξεκαθαρίζει το τοπίο για εισφορές, απλήρωτη εργασία, υπερωρίες

Την έγκριση των Θεσμών έχει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, όπως σημείωσαν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εργασίας, το σχέδιο νόμου έχει πέντε άξονες: ασφαλιστικές ρυθμίσεις, εργασιακά, διοικητικά θέματα του υπουργείου, διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία και για τους κοινωνικούς λειτουργούς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου, στο ασφαλιστικό οι βασικές ρυθμίσεις προβλέπουν την αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα των μηχανικών και των δικηγόρων. Επίσης, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ρύθμιση η οποία θέτει πιο ευνοϊκούς όρους για την εξαγορά πλασματικών χρόνων από τους αγρότες και ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η σύνταξη αναπηρίας δεν διακόπτεται, εφόσον εκκρεμεί γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ. Θα υπολογίζεται, επίσης, η γονική, η αναρρωτική, η εκπαιδευτική άδεια και η διαθεσιμότητα στη συντάξιμη υπηρεσία, ενώ μία άλλη βασική ρύθμιση είναι η μη παραγραφή του δικαιώματος για σύνταξη στην περίπτωση που αυτό δεν ασκηθεί για τρία χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται από το υπουργείο Εργασίας και η ρύθμιση για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές. Όπως υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται διαδικασία επιστροφής με συμψηφισμό εκεί όπου υπάρχουν αμοιβαίες απαιτήσεις. Μετά από αίτημα της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ, θα υπάρξει διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα καταβολής αυξημένων εισφορών για την αύξηση της σύνταξης. Επιπλέον, θα υπάρξει διάταξη η οποία θα καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές για τις επικουρικές συντάξεις για το διάστημα έως τις 31-12-2014. Έτσι, θα ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο ποιες είναι οι συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα εφαρμόζεται το ποσοστό το οποίο έχει καθοριστεί από το νόμο 4387/2016 και θα ξεμπλοκάρουν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1-1-2015.

Ειδική διάταξη θα υπάρξει για τη διευκόλυνση των αυτοαπασχολουμένων και των ανεξαρτήτων απασχολούμενων να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και θα υπάρχει και η σχετική δυνατότητα εκπόνησης προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης γι’ αυτούς.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει δυο σημαντικά  μέρη: 1) τις ρυθμίσεις για την αδήλωτη-υποδηλωμένη εργασία β) αναφέρεται στο μείζον ζήτημα της απλήρωτης εργασίας.

Πιο αναλυτικά:

Όπως σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, στο σχέδιο νόμου υπάρχουν ρυθμίσεις για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Από τις βασικές ρυθμίσεις είναι η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας της υπερωρίας, πριν από την έναρξη του ωραρίου και η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας της αλλαγής του ωραρίου. Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας και βάζει φρένο στην παραβατικότητα.

Θα υπάρχει, επίσης, ένα point system, ένας αυτοματοποιημένος τρόπος με τον οποίο θα επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας επιχείρησης σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, θα επιβάλλεται και η αντίστοιχη ποινή. Στο σχέδιο νόμου θα προβλέπεται και ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία από κάθε μορφής δημόσια χρηματοδότηση (δημόσιες συμβάσεις, κοινοτικά κονδύλια, ΕΣΠΑ, κτλ) και θα υπάρχει και η υποχρέωση της συνυπογραφής και της ηλεκτρονικής αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου.

Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει και ένα σύνολο διατάξεων για την απλήρωτη εργασία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύντομη εκδίκαση των διαφορών για άκυρη απόλυση και για αποζημίωση απόλυσης, καθώς και η έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, προβλέπεται μειωμένο ή και μηδενικό δικαστικό ένσημο για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Πηγές του υπουργείου υπενθυμίζουν τη ρύθμιση που πέρασε το καλοκαίρι, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων ισοδυναμεί με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Πρακτικά, όπως εξηγούν, αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει απόλυση και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται, επίσης και επέκταση εργατικών δικαιωμάτων, ιδίως, της εργατικής προστασίας που ισχύει για τη μητρότητα και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και στη διαδικασία της υιοθεσίας. Επίσης, θα χορηγείται ειδική άδεια που τώρα προβλέπεται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις για τους γονείς τέκνων με βαριά νοητική στέρηση. Θα χορηγείται και για τις περιπτώσεις άλλων ασθενειών συνδρόμου Down, αυτισμού, κτλ.

Τι αλλάζει με υπερωρίες

Το υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι ειδικά η διάταξη για τις υπερωρίες έχει ως στόχο να πιέσει τους εργοδότες στο εξής να τις πληρώνουν. Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στον κλάδο των Τραπεζών αλλά και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις όπου παρατηρείται το φαινόμενο οι υπερωρίες να μην δηλώνονται, άρα και να μην πληρώνονται. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι εκτός από την επιβάρυνση των εργαζομένων, να χάνουν σημαντικούς πόρους και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης, ειδικά για τις υπερωρίες που εφεξής οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να τις δηλώνουν προκαταβολικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θεωρεί ότι έτσι «ότι δηλώνεται θα πληρώνεται».

Αναπηρία

Στο νομοσχέδιο κυρώνεται η σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2012 στον ΟΗΕ για την αναπηρία. Δημιουργείται κεντρική δομή που θα έχει την υποχρέωση του συντονισμού των επιμέρους πολιτικών ανά υπουργείο. Ξεχωριστές αναβαθμισμένες αρμοδιότητες θα έχουν η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη. Αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική ως επίσημη γλώσσα, όπως επίσης και η γλώσσα των τυφλών.

Κοινωνική Λειτουργία:

Ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος θα είναι εφεξής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αλλαγή θα αναβαθμίσει τον ανωτέρω φορέα, ο οποίος μετατρέπεται αυτόματα σε κύριο συνομιλητή του κράτους για την εκπόνηση προγραμμάτων. Επίσης κατοχυρώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας του κοινωνικού λειτουργού.

Έρχεται και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε εργοδότες

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τέλος του Σεπτεμβρίου, αναμένεται η υπουργική απόφαση για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε εργοδότες που δηλώσουν τους απασχολούμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών και μετατρέψουν τη σύμβασή τους σε μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Δείτε ακόμη:

Δημόσιο -ν/σ υπουργείου Εργασίας: Αυξήσεις σε πρόωρες συντάξεις, επικουρικές

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]