Νομιμοποίηση δασικών αυθαιρέτων: Πώς θα γίνει (κόστος)

Tην προσωρινή τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων με 25ετή αναστολή κατεδάφισης, προστίμων, διοικητικών κυρώσεων και ποινών αλλά και εκπτώσεις στο πρόστιμο τακτοποίησης, το ενιαίο δασικό πρόστιμο, που σωρευτικά μπορεί να φτάνουν και στο 50% του ύψους του και δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις οικιστικές πυκνώσεις που κατατέθηκε στην εκπνοή της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο στόχος είναι να προλάβει να ψηφιστεί πριν τη διακοπή εργασιών της Βουλής, αντιμετωπίζει ενιαία τα δασικά αυθαίρετα όσον αφορά στην χρονολογία ανέγερσής τους δίνοντας δυνατότητα αναστολής κατεδάφισης μόνο για 25 χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι έχουν χτιστεί πριν την «κόκκινη» γραμμή που έχει τεθεί σε όλους τους νόμους τακτοποίησης και είναι η 28η Ιουλίου 2011. Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο που είχε προ μηνών δοθεί σε δημόσια διαβούλευση έδινε δυνατότητα τακτοποίησης 40 ετών για κτίσματα που είχαν ανεγερθεί έως το 1975 και 25 ετών για τα κτίσματα μετά το 1975.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει προθεσμία δύο ετών για την ένταξη στις διατάξεις του αφήνοντας ωστόσο παράθυρο παράτασης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και μάλιστα χωρίς χρονικό περιορισμό ύστερα από Κοινή υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Για όσα δασικά αυθαίρετα και συνοδές κατασκευές έχουν αναγερθεί μετά τον Ιούλιο του 2011 αλλά και για τα κάθε είδους αυθαίρετα ακόμα και εάν έχουν κατασκευαστεί πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε νόμους περί τακτοποίησης, προβλέπεται υποχρεωτική κατεδάφιση, ενώ επιβάλλονται πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις. Δίνεται όμως η δυνατότητα της οικειοθελούς κατεδάφισης με την πληρωμή προστίμου ύψους 500 ευρώ χωρίς καμία άλλη κύρωση εφόσον η κατεδάφιση συντελεστεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου.

Επιπλέον το σχέδιο νόμου προβλέπει έκπτωση έως 20% από το ενιαίο δασικό πρόστιμο για όσους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων είχαν εντάξει κτίσματα και κατασκευές στους παλαιότερους αλλά και τον ισχύοντα νόμο περί τακτοποίησης και είχαν πληρώσει πρόστιμο. Ο συμψηφισμός των προστίμων αποτελούσε αίτημα δημοτικών αρχών και ιδιοκτητών αυθαιρέτων, παρά το γεγονός ότι όλοι οι νόμοι απαγόρευαν την υπαγωγή αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις στις διατάξεις τους.

Με το νομοσχέδιο αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται και μια σειρά λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, επιχειρείται να δοθεί λύση σε μία από τις μεγαλύτερες οικιστικές στρεβλώσεις της χώρας και να ξεμπλοκάρει παράλληλα το ζήτημα της ανάρτησης δασικών χαρτών για το σύνολο της επικράτειας χωρίς εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, βάσει των προβλέψεων του σχεδίου νόμου:

– Η κατεδάφιση των κτιρίων και των συνοδών κατασκευών εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων που έχουν αναγερθεί έως τις 28 Ιουλίου 2011 σε δάση ή δασικές εκτάσεις αναστέλλεται για 25 χρόνια. Πράξεις κατεδάφισης και λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το πρόστιμο.

– Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων οι πράξεις κατεδάφισης και κάθε διοικητικό μέτρο αναστέλλονται εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι ενήμεροι ως προς την καταβολή των δόσεων.

– Για την αναστολή εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης και των λοιπών μέτρων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Δασαρχείο βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου και υπεύθυνη δήλωση. Για την ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης, προσκομίζουν στο Δασαρχείο βεβαίωση εξόφλησης του προστίμου.

– Τα ποσά που έχουν καταβληθεί έως τότε ως αποτέλεσμα κυρώσεων, δεν επιστρέφονται και δε συμψηφίζονται με το ενιαίο δασικό πρόστιμο.

– Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για ανέγερση κτιρίων αναστέλλονται με την προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής στο νόμο και παύουν οριστικά με την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου.

– Τα κτίρια και οι συνοδές κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο νόμο επιτρέπεται να συνδέονται με δίκτυα κοινής ωφελείας, ενώ σε αυτά επιτρέπονται μόνο επισκευαστικές εργασίες για λόγους χρήσης και υγιεινής με χορήγηση της απαραίτητης άδειας.

– Ως συνοδές κατασκευές των κτιρίων νοούνται κάθε είδους μόνιμες κατασκευές που συνδέονται στέρεα με το έδαφος, όπως μάντρες, πλακόστρωτα, στέγαστρα, θέσεις στάθμευσης, κτιστές ψησταριές και ξυλόφουρνοι και κάθε εν γένει σταθερό οικοδόμημα.

Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν οι συγκεντρώσεις κτιρίων που δεν αποτελούν οικιστικές πυκνώσεις, οι εκτάσεις που βρίσκονται σε Εθνικούς δρυμούς, υγροτόπους διεθνούς σημασίας και περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ωστόσο κατ΄εξαίρεση μπορούν να υπαχθούν στο νόμο ακόμα και προστατευόμενες περιοχές εντός ορισμένων από τις «απαγορευμένες» εφόσον η δόμηση προϋπήρχε της υπαγωγής της περιοχής στο ειδικό καθεστώς προστασίας.

Επιπλέον δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ακίνητα σε οικιστικές πυκνώσεις που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες γι΄αυτό το λόγο, εφόσον τα κτίρια έχουν αναγερθεί μετά την κήρυξη καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται σε ζώνες δυνητικού κινδύνου πλημμύρας οριοθετημένων ρεμάτων.

Οι δηλώσεις υπαγωγής θα ελέγχονται δειγματοληπτικά σε ποσοστό 30% (το αντίστοιχο ποσοστό για τα απλά αυθαίρετα είναι 5%). Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον υπολογισμό του προστίμου, οι διορθώσεις πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα μήνα. Εάν το κτίσμα έχει υπαχθεί στο νόμο, ενώ απαγορεύεται, η δήλωση υπαγωγής θα ανακαλείται.

Τρόπος υπαγωγής στο νόμο

Ύστερα από απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος θα λειτουργήσει ειδικό πληροφοριακό σύστημα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής και την καταχώρηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει στο σύστημα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.

– Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά του στοιχεία, το ΑΦΜ, η ΔΥΟ στην οποία υπάγεται, το εμβαδόν του κτιρίου και των συνοδών κατασκευών, αν πρόκειται για κύρια κατοικία, δηλώσεις Ε9 στις οποίες αναφέρεται το ακίνητο, τεχνική έκθεση μηχανικού, αεροφωτογραφίες και διοικητικά έγγραφα υπογεγραμμένα από δασολόγο, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη του ορόφου, δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που να αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής, στατικό έλεγχος των κτιρίων.

– Παράβολο 250 ευρώ για κάθε κτίριο.

– Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου δασικού προστίμου, το οποίο θα βρει στην εφαρμογή του συστήματος. Ως ημερομηνία υπαγωγής προκειμένου να υπολογιστεί το πρόστιμο ορίζεται η ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου.

Μετά την πληρωμή του παραβόλου, ο ενδιαφερόμενος έχει 6 μήνες για να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

Ενιαίο δασικό πρόστιμο – Τρόπος υπολογισμού – Εκπτώσεις – Δόσεις

Ενιαίο δασικό πρόστιμο ορίζεται για την υπαγωγή των κτιρίων, του καταληφθέντος περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου και των συνοδών κατασκευών. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει αλγορίθμου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ένα σταθερό ποσό 1.000 ευρώ, στο οποίο προστίθενται η αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης, η έκταση εκχέρσωσης, η επιφάνεια του κτιρίου, η τιμή ζώνης του ακινήτου και διάφοροι άλλοι συντελεστές. Το πρόστιμο για τις συνοδές κατασκευές υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών για τις κατασκευές αυτές και κυμαίνεται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

– Το ποσό του προστίμου μειώνεται κατά 33% για την πρώτη και μοναδική κατοικία και για κτίρια εντός ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, ενώ αν συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.

– Το ποσό του προστίμου μπορεί να καταβληθεί σε 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενο μήνα της υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 20%. Η υπερημερία στην καταβολή 5 δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από τη ρύθμιση και αναβίωση των προστίμων και διώξεων που είχαν ανασταλεί. Σε περίπτωση έκπτωσης από τη ρύθμιση, το μέρος του ενιαίου δασικού προστίμου που έχει καταβληθεί, συμψηφίζεται με τα πρόστιμα που βαρύνουν το κτίσμα βάσει της δασικής νομοθεσίας.

– Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει αίτηση υπαγωγής του αυθαιρέτου του στους νόμους τακτοποίησης από το 1983 και μετά και δηλώσει ότι θέλει να απενταχθεί και να υπαχθεί στο νέο νόμο και εφόσον είναι ενήμερος ως προς την καταβολή των δόσεων που του έχουν υπολογιστεί, μπορεί να αιτηθεί έκπτωση έως 20% στο ενιαίο δασικό πρόστιμο, διαδικασία η οποία θα αποσαφηνιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα προωθούνται σε σχετικές με τα δάση δράσεις καθώς εισάγεται ο όρος του «δασικού ισοζυγίου» που αποτελεί την παροχή δασικών πόρων για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος από τη δόμηση εντός των περιοχών του. Οι δράσεις αυτές θα γίνονται κατά προτεραιότητα στη δημοτική ενότητας που εντάσσεται το ιώδες περίγραμμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό στο δήμο ή στην περιφερειακή Ενότητα.

Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται η δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα επιφάνειας ίσης έκτασης με την οικιστική πύκνωσης, με αγορά, απαλλοτρίωση, η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτιρίων εντός δασικών εκτάσεων, η χρηματοδότηση μελετών προστασίας αλλά και έργων όπως οι αντιπυρικές ζώνες

Πώς θα γίνει ο έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων που δηλώθηκαν από τους δήμους

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα ελέγχει εάν πληρούνται τα κριτήρια για τα «ιώδη περιγράμματα», δηλαδή εάν οι συγκεντρώσεις σπιτιών που έχουν κατατεθεί από τους δήμους και είχαν εξαιρεθεί της ανάρτησης των δασικών χαρτών ως οικιστικές πυκνώσεις μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή. Ο έλεγχος θα ξεκινήσει ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου.

Ύστερα από την εισήγηση του φορέα, ο υπουργός Περιβάλλοντος εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ιώδη περιγράμματα που πληρούν τα κριτήρια μεταξύ των οποίων της έκτασης, του αριθμού και της θέσης των κτιρίων. Ύστερα και από έλεγχο και εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου, με άλλη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, η οποία θα προσδιορίζει τα οριστικά ιώδη περιγράμματα αλλά και την οριστική τους έκταση ύστερα από την αφαίρεση των περιοχών που δεν πληρούν τα κριτήρια.

Εντός τριών μηνών θα αναρτώνται και οι δασικοί χάρτες των περιοχών, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί. Κατά την ανάρτηση, τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων θα απεικονίζονται με ιώδες χρώμα. Με κυανό χρώμα θα απεικονίζονται οι εκτάσεις που υποδείχθηκαν μεν από τους δήμους ως οικιστικές πυκνώσεις, αλλά απορρίφθηκαν.

Κατά την ανάρτηση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο νόμο για τακτοποίηση. Εάν παράλληλα με την αίτηση υπαγωγής τους, υποβάλουν και αίτηση αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη και δικαιωθούν, τα ποσά που θα έχουν καταβάλει σε δόσεις για την εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου, θα επιστρέφονται. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ευδοκίμησης αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος που έχει υποβληθεί για την ίδια έκταση.

Το σχέδιο νόµου προβλέπει συστηµατικό έλεγχο και τακτική παρακολούθηση των καταγραφέντων κτισµάτων εντός των οικιστικών πυκνώσεων ώστε να εντοπίζονται άµεσα νέα αυθαίρετα, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία σύστηµα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης και θα διεξάγονται ανά τρίµηνο έλεγχοι από τα δασαρχεία και τα περιφερειακά παρατηρητήρια (αυτοψίες, drones κ.λπ.).

Τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις που υφίστανται σε περιοχές που έχουν ήδη αναρτηθεί δασικοί χάρτες

Για τις περιπτώσεις των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν ή κυρώθηκαν ολικώς ή μερικώς , παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα πρόσβασης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αποτυπώσουν τα όρια και τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων. οι διορθώσεις αποστέλλονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο σε διάστημα έως τριων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Από την άλλη πλευρά ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι «καταθέσαμε πριν από λίγο στη Βουλή νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες που επιλύει όλα τα προβλήματα που αναδείχθηκαν κατά την τελευταία τετραετία. Προβλήματα πολιτικής ανεπάρκειας και υστεροβουλίας των προηγούμενων κυβερνήσεων σε όλη τη μεταπολίτευση, που στέρησαν από την πατρίδα μας πόρους ανάπτυξης και πόρους διαχείρισης του περιβάλλοντος. Ειδικό θέμα που επιλύεται στο νομοσχέδιο είναι οι οικιστικές πυκνώσεις, όπου προβλέπεται ολοκλήρωση των δασικών χαρτών σε αυτές, ενώ αντιμετωπίζονται τα θέματα των δασωμένων αγρών, χορτολιβαδικές εκτάσεις σε περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, χρονικές παρατάσεις για τους χάρτες που είναι σε εξέλιξη, εφαρμογή των δασικών χαρτών και στις περιοχές με πολεοδομικό σχέδιο σε εξέλιξη ή μη οριοθετημενο οικισμό, καθώς και λοιπά θέματα δασικής νομοθεσίας».

Παράλληλα ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε ότι «πιθανά η προκήρυξη εκλογών δεν θα δώσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Με την κατάθεση όμως του νομοσχεδίου αποδεικνύουμε την επάρκεια επίλυσης αυτών των πολύ δύσκολων προβλημάτων με σεβασμό στις επιταγές του Συντάγματος αλλά και δεσμευόμαστε έναντι των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων και ολοκλήρωση των δασικών χαρτών από την νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Πηγή: Έθνος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΚΟΣΤΟΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΑΣΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!