«Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και Αττικής» 

Το σχέδιο νόμου για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, το οποίο και δίδεται για δημόσια διαβούλευση, παρουσίασε ο υπουργός ΠΕΧΩδΕ Γιώργος Σουφλιάς, τονίζοντας ότι «συνιστά ένα ‘αθηναϊκό όραμα’, ένα πλαίσιο συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αθήνας και της Αττικής τα προσεχή 20 έτη».

Πρόκειται, όπως είπε, για μια μεγάλη τομή για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ αντίστοιχη σημαντική τομή θα γίνει και στη συμπρωτεύουσα, όπως και σε άλλες 5 μεγάλες πόλεις της χώρας: Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και Βόλο στις οποίες οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδυάζει τρεις συνιστώσες:
– τον κλασικό ρυθμιστικό σχεδιασμό (δηλαδή τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό),
– τον στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και
– τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

Με αφορμή την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Π.δ. Υμηττού και «επειδή πολλά γράφονται για το θέμα των αναψυκτηρίων», όπως είπε ο κ. Σουφλιάς, θα προβλέπεται μέχρι εννέα δημοτικά αναψυκτήρια στο σύνολο του ορεινού όγκου, επιφάνειας μέχρι 100 τμ το καθένα, σε συγκεκριμένες θέσεις και με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, που να ταιριάζουν στο ιδιαίτερο περιβάλλον του κάθε χώρου.

Σε ό, τι αφορά στην επέκταση του ΜΕΤΡΟ, θα καλύπτει 85% της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου με δίκτυο 8 γραμμών συνολικού μήκους 220 χλμ και 200 σταθμών, που προβλέπεται από το Νέο Ρυθμιστικό, εντάσσεται στον άξονα ολοκλήρωσης της οργάνωσης ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών. «Βέβαια, όλες οι γραμμές αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε 20 χρόνια, αλλά το σχέδιο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη των αναγκών για ΜΕΤΡΟ στο Λεκανοπέδιο», εξήγησε ο υπουργός.

«δημιουργούμε ουσιαστικά ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης για την Αττική, στο οποίο εντάσσονται όλα τα επιμέρους χωρικά και τομεακά πλαίσια ανάπτυξης» τόνισε. Το σχέδιο αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση όλων: των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των δημοσίων οργανισμών, των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα στην Αττική. Επίσης, παρέχει το πλαίσιο για την εξειδίκευση του σχεδιασμού σε μικρότερες χωρικές κλίμακες, όπως είναι η διαδημοτική και η δημοτική κλίμακα.

Οι βασικές επιδιώξεις του σχεδίου είναι τρεις:

– Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, η συνετή διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
– Η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας- Αττικής.
– Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, η κοινωνική και χωρική εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη και η διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής θέτει πιο εξειδικευμένους στόχους, με κατευθύνσεις και δράσεις για:

– τη σημαντική ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
– τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης,
– την ενίσχυση της χωρικής συνεργασίας,
– την ενίσχυση ενός πολυκεντρικού συστήματος αστικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα
ο στόχος είναι η αστική ανάπτυξη να γίνεται σε πολεοδομημένη γη,
– την ποιοτική αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της Αττικής και την υποστήριξη μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων από το μητροπολιτικό κέντρο προς την περιφέρεια
– και την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων συγκοινωνιακής υποδομής και την οργάνωση ενός, φιλικού προς το περιβάλλον, ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών.

Παράλληλα, δημιουργείται Ειδική Υπηρεσία αντιμετώπισης των αυθαιρέτων, χωρίς να παύσουν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία σχετικές αρμοδιότητες των νομαρχιών.

Με τη μεταρρύθμιση της πολεοδομικής νομοθεσίας προβλέπεται επιτάχυνση στη διαδικασία ένταξης σε σχέδιο πόλης των προς πολεοδόμηση εκτάσεων και  η αντιμετώπιση συσσωρευμένων προβλημάτων σε κρίσιμα πεδία, όπως η κυκλοφορία, η στάθμευση, η ρύθμιση των χρήσεων γης, οι κατά τόπους υπερβολικές πυκνότητες και πολύ υψηλοί συντελεστές δόμησης, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και η εικόνα της πόλης.

«Βασικό ζητούμενο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη σε αρμονία με το διεθνή ρόλο της Αθήνας ως μητροπολιτική περιοχή της Ευρώπης» τόνισε ο υπουργός ΠΕΧΩδΕ και πρόσθεσε «βασικός άξονας σε αυτή την προσπάθεια είναι η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Αττικής και των ευκαιριών που η ολυμπιακή προετοιμασία απέδωσε σε υποδομές καθώς και η διαμόρφωση πόλων αναφοράς».

Με χρονικό ορίζοντα την επόμενη 20ετία, οι προτεραιότητες για την Αθήνα είναι:

– η προστασία του περιβάλλοντος,
– η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και του αστικού τοπίου,
– η οργάνωση δικτύου ελεύθερων χώρων,
– η οργάνωση και ανασυγκρότηση του οικιστικού δικτύου,
– η οργάνωση υποδοχέων και πόλων ανάπτυξης,
– η προστασία του εξωαστικού χώρου από ανεξέλεγκτη οικιστική εξάπλωση, με τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των «ανενεργών κελύφων» του αστικού χώρου (όπως π.χ. Ελαιώνας).

Το σχέδιο κινείται σε 2 επίπεδα: στο 1ο επίπεδο (Χάρτης: «Στρατηγικός Χάρτης») διατυπώνει γενικούς και ειδικούς στόχους και στρατηγικές κατευθύνσεις, που θα αποτελέσουν το κατευθυντήριο πλαίσιο για την ανάπτυξη ολόκληρης της Περιφέρειας Αττικής και στο 2ο επίπεδο (Χάρτης: «δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης») προτείνει ένα πλέγμα ειδικότερων κατευθύνσεων χωρικού και τομεακού σχεδιασμού, μέτρων και δράσεων, για την υλοποίησή του.

                           Επτά βασικές αλλαγές στην Αττική με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο

– Ενισχύεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αστικού και περιαστικού): «Φυσικό Περιβάλλον»)
– Προωθείται ένα πολυκεντρικό πρότυπο αστικής ανάπτυξης και, παράλληλα, περιορίζουμε την αστική εξάπλωση
– Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η παραγωγική βάση της Αττικής, για την ανάδειξή της σε οικονομικό κέντρο διεθνούς κύρους.
– Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή της πόλης.
– Αναδεικνύεται η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Αττικής. Προωθείται η εικόνα της ως σύγχρονης πολιτιστικής Μητρόπολης διεθνούς ακτινοβολίας.
– Ολοκληρώνεται η οργάνωση ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών στην Αττική.
– Προωθούνται νέες μορφές χωρικής οργάνωσης, που προάγουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή.

«Με δεδομένα όλα τα παραπάνω καθώς και ότι τα όρια της Περιφέρειας Αττικής ταυτίζονται πλέον με τα όρια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής, το νέο ΡΣΑ θα αποτελέσει ταυτόχρονα και το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Αττικής» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «σε όλη τη διαδικασία υπήρχε συνεχής συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ενώ ελήφθησαν υπόψη τα Αναπτυξιακά Προγράμματα των Νομαρχιών της περιφέρειας, τα οποία απεστάλησαν στον Οργανισμό Αθήνας».

Το σχέδιο θα δοθεί σε ευρεία και μακρά διαβούλευση με τους πολίτες, όπως και με τα συναρμόδια υπουργεία, τους φορείς αυτοδιοίκησης και δημόσιους φορείς, θα κωδικοποιηθούν και θα μελετηθούν οι απόψεις και προτάσεις που θα εκτεθούν και στη συνέχεια όπως τελικά διαμορφωθεί θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, υπολογίζεται περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν ημερίδες κυρίως με την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

                           ΠΑΣΟΚ: Τώρα ανακάλυψε ο Σουφλιάς το «αθηναϊκό όραμα»

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΧΩδΕ ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα δημοσίων Έργων, Γιάννης Μαγκριώτης και ο πολιτικός εκπρόσωπος για θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Σπύρος Κουβέλης, τόνισαν ότι τα χαρακτηριστικά της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αττικής είναι τρια: Πρωθύστερος σχεδιασμός, αποσπασματική αντιμετώπιση και αναξιοπιστία.

«Ο κ. Σουφλιάς, στο 6ο έτος της θητείας του στο ΥΠΕΧΩδΕ, ανακάλυψε το νέο «αθηναϊκό όραμα», αφού μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με τον σφαιρικό σχεδιασμό της Αττικής και ειδικότερα με το ΡΣΑ. Η κυβέρνηση της Ν.δ. υιοθέτησε την αποσπασματική παρουσίαση των απόψεων, των επιλογών και των πολιτικών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ανακοινώσεις της για την δημοπράτηση μέσα σε ένα μήνα «των νέων αυτοκινητοδρόμων Αττικής». δηλαδή, πριν την επικαιροποίηση και την ψήφιση του ΡΣΑ, προχωρά στην δημοπράτηση έργων μείζονος σημασίας, που θα έπρεπε να ακολουθήσουν την οριστικοποίηση και την συμφωνία γύρω από το νέο ΡΣΑ», αναφέρουν οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ.  Και προσθέτουν: «Το ΥΠΕΧΩδΕ παρουσιάζει σχέδια και προγράμματα δημοσίων έργων και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, για τα οποία δεν υπάρχει διασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση».
 
Κατά τους κ. Μαγκρίωτη και Κουβέλη οι εξαγγελίες του υπουργού ΠΕΧΩδΕ δεν είναι παρά υποσχέσεις, χωρίς αντίκρισμα αλήθειαςπου υπαγορεύονται από προεκλογικές σκοπιμότητες, όπως και οι υποσχέσεις «τακτοποίησης» των ημιυπαίθριων χώρων: «Η ανάγκη επικαιροποίησης του ΡΣΑ, στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων και σύμφωνα με τις αρχές των Νόμων 1515/85 και 2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, ήταν και είναι μεγάλη. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, υπήρξαν βλάβες, εκ των οποίων πολλές μη αναστρέψιμες», τονίζουν και επισημαίνουν ότι «στις ανακοινώσεις του, ο κ. Σουφλιάς δεν απαντά σε βασικά ζητήματα, όπως:

α) Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής Αθηνών – Αττικής; Υπάρχει ένα όριο πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην Αττική, ή θα γίνει η Αττική η μαύρη τρύπα που θα καταπιεί το ίδιο το Λεκανοπέδιο και την υπόλοιπη Ελλάδα;

β) Ποιες είναι οι σαφείς δεσμεύσεις για την διευθέτηση των λειτουργιών και των χρήσεων γης;

γ) Ποιες είναι οι τεχνικές, κοινωνικές και προνοιακές υποδομές που έχει ανάγκη το Λεκανοπέδιο;

δ) Ποια είναι η ποιότητα ζωής; Το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι σε μια πολυπληθή πόλη που αναπτύσσεται και επεκτείνεται χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό;

ε) Και το πιο σημαντικό, ποια θα είναι η μορφή της μητροπολιτικής διακυβέρνησης και πότε θα εφαρμοστεί για τον ενιαίο σχεδιασμό και διαχείριση των προβλημάτων της Αττικής;»
 

Κατά τους πολιτικούς εκπροσώπους δημοσίνω Έργων και Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ:

«Βασικές προτεραιότητες σε ένα νέο ΡΣΑ πρέπει επίσης να είναι:

α) Η αντιμετώπιση του κοινωνικού διαχωρισμού Ανατολικής – δυτικής Αθήνας και Αττικής και η ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και συνοχή.

β) Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών, η παραγωγική και κοινωνική τους ένταξη για την αποφυγή της δημιουργίας γκέτο, τα οποία έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

γ) Τα μείζονος και ανελαστικής σημασίας θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής (καθορισμός ζωνών για την ανάπτυξη πρασίνου, επανάκτηση κατεστραμμένων δασών, προστασία βιοτόπων, εξουδετέρωση εστιών ρύπανσης, ανάπτυξη υποδομών ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, όπως και των στερεών και υγρών αποβλήτων, ανάπτυξη δικτύων υδροδότησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- Πράσινη Ανάπτυξη).

δ) Οι αστικές μετακινήσεις, με απόλυτη έμφαση στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, τραμ, ηλεκτρικός, προαστικός). Σχέδιο ενοποίησης της διαχείρισής τους».

Και οι κύριοι Μαγκρίωτης και Κουβέλης  καταλήγουν: «Το 2004, η Νδ, όπως παραδέχεται και ο κ. υπουργός, παρέλαβε ένα βασικό σχέδιο επικαιροποίησης του ΡΣΑ και πολλές ειδικές μελέτες. Έξι χρόνια μετά, αρκέστηκε σε ανακοινώσεις, οι οποίες αθροίζουν τις αποσπασματικές ανακοινώσεις και επιλογές των προηγούμενων χρόνων. Αποδεικνύεται, για μία ακόμα φορά, ότι τη Νδ την ενδιέφερε και την ενδιαφέρει η αστικοποίηση του κάμπου των Σπάτων, των Μεσογείων και της δυτικής Αττικής, η εμπορική εκμετάλλευση του Ελληνικού και η παραβίαση του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού. Αφού προχώρησε στην εκποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων με το νόμο που ψήφισε, σήμερα, υποστηρίζει ότι θέλει να τους εντάξει στο χωρικό σχεδιασμό του Λεκανοπεδίου.

Η δυτική Αττική παραμένει η περιοχή με τη μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση και επιβάρυνση, ενώ το πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής σύντομα θα επανακτήσει ακόμα και προβλήματα που ξεπέρασε την προηγούμενη δεκαετία.

Καλούμε τον κ. υπουργό να παρατείνει τον χρόνο της διαβούλευσης, αφού ουσιαστικά η περίοδος έως 15-09-09 καλύπτεται από το Πάσχα, τις Ευρωεκλογές και τις καλοκαιρινές διακοπές.

Άλλωστε, πρόσφατο είναι το παράδειγμα της επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης, το σχέδιο του οποίου ανακοίνωσε τον δεκέμβριο του 2008 και ζήτησε, σε 30 ημέρες, με τις γιορτές των Χριστουγέννων μέσα σε αυτές, να καταθέσουν οι φορείς τις προτάσεις τους.

Όπως θα θυμάται, ο μόνος φορέας που κατέθεσε την πρότασή του μέσα στις ασφυκτικές ημερομηνίες, ήταν το ΠΑΣΟΚ, γιατί είχε κάνει ήδη την ουσιαστική προετοιμασία, μετά από συστηματική διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Κ. Μακεδονίας.

Μάλιστα, υπάρχουν ακόμα και σήμερα φορείς της Κ. Μακεδονίας που δεν έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους. Γι’ αυτό, τον καλούμε να αποφύγει να επαναλάβει το πρότυπο διαβούλευσης για την Επικαιροποίηση του ΡΣΘ, ή του χωροταξικού για τον Τουρισμό, μια δυσάρεστη ανάμνηση για τον υπουργό ΠΕΧΩδΕ».

                                    Απάντηση ΥΠΕΧΩδΕ-δήλωση Κακλαμάνη

Στην απάντησή του το γραφείο Τύπου του ΥΠΕΧΩδΕ κατηγορεί τους δύο εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μελέτησαν το Σχέδιο Νόμου και τα Παραρτήματά του. Απλώς «ένιωσαν την ανάγκη να πουν κάτι αντιπολιτευτικό σήμερα. δεν αδικούν το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής. Αδικούν τον εαυτό τους και το ΠΑΣΟΚ με την προχειρότητά τους……Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και έγινε σοβαρή δουλειά, για την οποία έχουν εργαστεί πολλοί μελετητές, ερευνητές και επιστήμονες. Αποτελεί δε καίριας σημασίας τομή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον της Αττικής, για τα επόμενα 20 χρόνια. Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί και σοβαρό διάλογο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩδΕ.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε την ικανοποίησή του, «γιατί μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε μια κυβέρνηση και ένας υπουργός που τόλμησαν να προχωρήσουν στην αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, ώστε να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Ο δήμος Αθηναίων θα συμμετάσχει στη διαβούλευση που υπεσχέθη ο υπουργός ΠΕΧΩδΕ, Γ. Σουφλιάς, και αφού συζητήσει το θέμα στο δημοτικό Συμβούλιο, θα τοποθετηθεί επί της ουσίας», κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!