Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυτές είναι οι νέες μειωμένες τιμές στα εισιτήρια (ΦΕΚ)

Το ύψος του κομίστρου για τη μετακίνηση με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% , καθόρισαν με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών.

Ειδικότερα:

1. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 1,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS
του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου
εισιτηρίου: 0,50 ευρώ.
2. Η τιμή του διπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή
σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 2,30 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό
δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 1,00 ευρώ.
3. Η τιμή του πενταπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ.
(ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς- Κορωπί), ορίζεται σε 5,70 ευρώ.

Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,50 ευρώ.
4. Η τιμή των 10+1 ενιαίων εισιτηρίων, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή
σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας
Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 12,00 ευρώ. Τα εισιτήρια αυτά δεν ισχύουν για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή των αντίστοιχων εισιτηρίων: 5,00 ευρώ.
5. Η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό
μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 4,10 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. και δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακέγραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.Σ.Υ.
6. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου πέντε ημερών για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί) το οποίο ισχύει για 5 πλήρη 24ωρα από την επικύρωσή
του ορίζεται σε 8,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
7. Η τιμή του Τουριστικού Εισιτηρίου 3 ημερών, για απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού
Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), καθώς και από μία διαδρομή από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το μετρό ή τις αντίστοιχες λεωφορειακές γραμμές EXPRESS
της Ο.ΣΥ. Α.Ε., για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του, ορίζεται σε 20,00 ευρώ. Το Τουριστικό Εισιτήριο 3 ημερών ισχύει και για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
8. Η τιμή του εισιτηρίου των λεωφορειακών γραμμών EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.ΣΥ. ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ. Τα εισιτήρια για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου ισχύουν για μία μόνο διαδρομή, από ή προς το Αεροδρόμιο. Η αποβίβαση από τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου
με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο στο Αεροδρόμιο, και αντίστροφα, η επιβίβαση στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με αφετηρία το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο από το Αεροδρόμιο.
9. Η τιμή του εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (μετρό) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 9,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς- Αεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 4,50 ευρώ.
10. Η τιμή του μετ’ επιστροφής εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 16,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μία διαδρομή προς το Αεροδρόμιο και μία από το Αεροδρόμιο με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα- Πειραιάς- Αεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση.
11. Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Έχει χρονική ισχύ για διάστημα 90 λεπτών από την επικύρωση σε πύλη των σταθμών αυτών. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ.

1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα  21762 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2090/31.05.2020 του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 27,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 30 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 13, 50 ευρώ.
2. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα
συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο) ορίζεται στα 45,00. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 22,50 ευρώ.
3. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ,
μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 78,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες
διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 39, 00 ευρώ.
4. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 129,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 64,50 ευρώ.
5. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 155,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την
πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E., καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 77, 50 ευρώ.
6. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 228,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει
για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό
ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 114,00 ευρώ.
7. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό
μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 300,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο.

Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 150, 00 ευρώ.
8. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 446,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει
για απεριόριστες διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 223,00 ευρώ.

Άρθρο 3

Επέκταση ισχύος των προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (καρτών)
1. Η ισχύς των ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια),
των οποίων οι κάτοχοι προπλήρωσαν αλλά δεν εξάντλησαν την αξία τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις
11.3.2020 έως τις 04.05.2020, επεκτείνεται ως εξής:
α) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1, ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μικρότερο ή
ίσο των 30 ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 30 ημερών.
β) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1, ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μεγαλύτερο  των 30 ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 55 ημερών.
2. Η ρύθμιση ισχύει για τους ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου της περίπτωσης 1, οι οποίοι είχαν φορτωθεί σε προσωποποιημένες κάρτες και η ισχύς τους αναλώθηκε την χρονική στιγμή της πρώτης επικύρωσης, ενώ δεν ισχύει για τους μη ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου, οι οποίοι καθίστανται ενεργοί οποιαδήποτε χρονική στιγμή πραγματοποιηθεί η επανέναρξη των μετακινήσεων των δικαιούχων.
3. Η επέκταση ισχύος των χρονικών καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και για χρονικό διάστημα 24 μηνών, στις αυτόματες συσκευές πώλησης του δικτύου ΟΑΣΑ, ενώ η έναρξη ισχύος των ανωτέρω χρονικών επεκτάσεων θα πραγματοποιείται με την ενεργοποίησή τους κατά την πρώτη επικύρωση.

Άρθρο 4

Παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος για προϊόντα κομίστρου ετήσιας χρονικής διάρκειας (ετήσιες κάρτες) ΟΑΣΑ

1. Για τις αγορές νέων ετήσιων προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020 πρόσθετη έκπτωση 10%, με τη μορφή επέκτασης του χρονικού διαστήματος ισχύος των χρονικών καρτών από 365 σε 402 ημέρες, ως εξής:
α) Σε αγορές ή ανανεώσεις των ετησίων καρτών (είτε μεμονωμένα, είτε με μαζική διάθεση μέσω σωματείων, εταιρειών, κτλ.) παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020, έκπτωση 10%, εν είδει επιπλέον ημερών στο χρονικό διάστημα ισχύος των χρονικών καρτών, δηλαδή από 365 σε 402 ημέρες.
β) Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται στις νέες συμφωνίες μαζικής πώλησης ετήσιων καρτών με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργαζομένων ή ιδιωτών κ.α., οι οποίες θα συνάπτονται μετά την 1η Ιουνίου 2020, πλέον της χορηγούμενης έκπτωσης που παρέχεται στις τιμές αγοράς των καρτών αναλόγως της ζητούμενης ποσότητας.
2. Η παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος των ετήσιων καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και θα παρέχεται έως τις 31.12.2020.

Άρθρο 5

Μεταβίβαση – Αντικατάσταση ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας

Για τις περιπτώσεις επιβατών κατόχων ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας, είτε για το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020 είτε μετά την 04.05.2020 (ημερομηνίας παρέλευσης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων των πολιτών), δεν προβλέπεται ακύρωση των προϊόντων κομίστρου, αλλά παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης μέσω αντικατάστασης της προσωποποιημένης κάρτας και μεταφορά του υπολοίπου της αξίας της σε νέα κάρτα.

Άρθρο 6

Λοιπά Θέματα

Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου, στα συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 τουν. 3920/2011, την πιστοποίηση του ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Α 59909/4404/18-01-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄126).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020

Δείτε το ΦΕΚ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΕΚ, ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!