Κορωνοϊός: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία παρατείνονται έως 31.8.2020 οι προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Συγκεκριμένα:

  1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
  3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
  4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
  5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ    ΚΛΑΔΟΣ

0130   Πολλαπλασιασμός των φυτών

0311   Θαλάσσια αλιεία

0312   Αλιεία γλυκών υδάτων

0321   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

0322   Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

1083   Επεξεργασία τσαγιού καί καφέ

1085   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων καί φαγητών

1101   Απόσταξη, ανακαθορισμός καί ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

1102   Παραγωγή οίνου από σταφύλια

1103   Παραγωγή μηλίτη καί κρασιών από άλλα φρούτα

1104   Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανταί ζύμωση

1105   Ζυθοποιία

1310   Προπαρασκευή καί νηματοποίηση υφαντικών ίνών

1320   Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

1330   Τελειοποίηση (φίνίρίσμα) υφαντουργίκών προϊόντων

1391   Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων καί υφασμάτων πλέξης κροσέ

1392   Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

1393   Κατασκευή χαλιών καί κίλίμίών

1394   Κατασκευή χοντρών καί λεπτών σχοινιών, σπάγγων καί διχτυών

1395   Κατασκευή μη υφασμένων ειδών καί προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

1396   Κατασκευή άλλων τεχνικών καί βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

1399   Κατασκευή άλλων υφαντουργίκών προϊόντων π.δ.κ.α.

1411   Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

1412   Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

1413   Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

1414   Κατασκευή εσωρούχων

1419   Κατασκευή άλλων ενδυμάτων καί εξαρτημάτων ένδυσης

1420   Κατασκευή γούνινων ειδών

1431   Κατασκευή ειδών καλτσοποίίας απλής πλέξης καί πλέξης κροσέ

1439   Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών καί ειδών πλέξης κροσέ

1511   Κατεργασία καί δέψη δέρματος- κατεργασία καί βαφή γουναρικών

1512   Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

1520   Κατασκευή υποδημάτων

1712   Κατασκευή χαρτιού καί χαρτονιού

1721   Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού καί χαρτονιού καί εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί καί χαρτόνι

1723   Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

1729   Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί καί χαρτόνι

1811   Εκτύπωση εφημερίδων

1812   Άλλες εκτυπωτίκές δραστηριότητες

1813   Υπηρεσίες προεκτύπωσης καί προεγγραφής μέσων

1814   Βίβλίοδετίκές καί συναφείς δραστηριότητες

1820   Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

3101   Κατασκευή επίπλων για γραφεία καί καταστήματα

3102   Κατασκευή επίπλων κουζίνας

3103   Κατασκευή στρωμάτων

3109   Κατασκευή άλλων επίπλων

3212   Κατασκευή κοσμημάτων καί συναφών ειδών

3213   Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης καί συναφών ειδών

3220   Κατασκευή μουσικών οργάνων

3230   Κατασκευή αθλητικών ειδών

3240   Κατασκευή παίχνίδίών κάθε είδους

3313   Επισκευή ηλεκτρονικού καί οπτικού εξοπλισμού

3314   Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

4511   Πώληση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

4519   Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

4532   Λιανικό εμπόριο μερών καί εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4540   Πώληση, συντήρηση καί επισκευή μοτοσικλετών καί των μερών καί εξαρτημάτων τους

4615   Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σίδηρίκών καί ειδών κιγκαλερίας

4616   Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καί δερμάτινων προϊόντων

4618   Εμπορικοί αντιπρόσωποί ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών καί ηλεκτρονικών μηχανημάτων καί λοιπού εξοπλισμού ιατρικής καί θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών καί οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων καί εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνίών καί απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού καί σπλβωτίκών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων

4619   Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

4622   Χονδρικό εμπόριο λουλουδίών καί φυτών

4624   Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών καί κατεργασμένου δέρματος

4634   Χονδρικό εμπόριο ποτών

4637   Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου καί μπαχαρικών

4639   Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών καί καπνού

4641   Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4642   Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων καί υποδημάτων

4643   Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

4644   Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης καί γυαλικών καί υλικών καθαρισμού

4645   Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων καί καλλυντικών

4647   Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών καί φωτιστικών

4648   Χονδρικό εμπόριο ρολογιών καί κοσμημάτων

4649   Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

4651   Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών καί λογισμικού

4652   Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού καί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καί εξαρτημάτων

4664   Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καί χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών καί πλεκτομηχανών

4665   Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

4666   Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών καί εξοπλισμού γραφείου

4669   Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων καί εξοπλισμού

4676   Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

4690   Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο

4719   Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξείδίκευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περίπτερα 47.19.10.02

4741   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών KaL λογισμικού σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4742   Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4743   Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου KaL εικόνας σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4751   Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4752   Λιανικό εμπόριο σίδηρίκών, χρωμάτων KaL τζαμιών σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4753   Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλίμίών KaL επενδύσεων δαπέδου KaL τοίχου σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4754   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4759   Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών KaL άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4761   Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4762   Λιανικό εμπόριο εφημερίδων KaL γραφικής ύλης σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4763   Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής KaL εικόνας σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4764   Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4765   Λιανικό εμπόριο παίχνίδίών κάθε είδους σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4771   Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4772   Λιανικό εμπόριο υποδημάτων KaL δερμάτινων ειδών σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4775   Λιανικό εμπόριο καλλυντικών KaL ειδών καλλωπισμού σε εξείδίκευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάνπλων, μαντιλιών KaL πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων KaL πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19

4777   Λιανικό εμπόριο ρολογιών KaL κοσμημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4778   Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξείδίκευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέρίου, άνθρακα KaL ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων KaL εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.

4779   Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

4782   Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4789   Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους KaL αγορές

4931   Αστικές KaL προασκακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4932   Εκμετάλλευση ταξί

4939   Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010   Θαλάσσιες KaL ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5222   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5224   Διακίνηση φορτίων

5229   Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

5510   Ξενοδοχεία KaL παρόμοια καταλύματα

5520   Καταλύματα διακοπών KaL άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530   Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής KaL ρυμουλκούμενα οχήματα

5610   Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων KaL κινητών μονάδων εστίασης

5621   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5630   Δραστηριότητες παροχής ποτών

5811   Έκδοση βιβλίων

5812   Έκδοση τηλεφωνικών KaL κάθε είδους καταλόγων

5813   Έκδοση εφημερίδων

5814   Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

5819   Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

5911   Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων

5912   Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913   Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

5920   Ηχογραφήσεις καί μουσικές εκδόσεις

6010   Ραδιοφωνικές εκπομπές

6020   Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού καί τηλεοπτικών εκπομπών

6391   Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

6910   Νομικές δραστηριότητες

7021   Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων καί επικοινωνίας

7211   Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

7219   Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες καί τη μηχανική

7220   Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές καί ανθρωπιστικές επιστήμες

7311   Διαφημιστικά γραφεία

7312   Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

7320   Έρευνα αγοράς καί δημοσκοπήσεις

7410   Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

7420   Φωτογραφικές δραστηριότητες

7430   Δραστηριότητες μετάφρασης καί δίερμηνείας

7490   Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές καί τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

7711   Ενοίκίαση καί εκμίσθωση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

7721   Ενοίκίαση καί εκμίσθωση ειδών αναψυχής καί αθλητικών ειδών

7722   Ενοίκίαση βιντεοκασετών καί δίσκων

7729   Ενοίκίαση καί εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

7733   Ενοίκίαση καί εκμίσθωση μηχανημάτων καί εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

7734   Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735   Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7740   Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας καί παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

7810   Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού

7820   Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού

7830   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες

7911   Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912   Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξίδίών

7990   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων καί συναφείς δραστηριότητες

8030   Δραστηριότητες έρευνας

8110   Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια καί εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)

8219   Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων καί άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

8230   Οργάνωση συνεδρίων καί εμπορικών εκθέσεων

8292   Δραστηριότητες συσκευασίας

8299   Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

8423   Δικαιοσύνη καί δικαστικές δραστηριότητες

8510   Προσχολίκή εκπαίδευση

8520   Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

8531   Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8532   Τεχνική καί επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8541   Μεταδευτεροβάθμία μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

8542   Τριτοβάθμια εκπαίδευση

8551   Αθλητική καί ψυχαγωγική εκπαίδευση

8552   Πολιτιστική εκπαίδευση

8553   Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

8559   Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

8560   Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

8623   Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

8810   Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους καί άτομα με αναπηρία

8891   Δραστηριότητες βρεφονηπιακών καί παιδικών σταθμών

9001   Τέχνες του θεάματος

9002   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003   Καλλιτεχνική δημιουργία

9004   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων καί συναφείς δραστηριότητες

9101   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών καί αρχειοφυλακείων

9102   Δραστηριότητες μουσείων

9103   Λειτουργία ιστορικών χώρων καί κτιρίων καί παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9104   Δραστηριότητες βοτανικών καί ζωολογικών κήπων καί φυσικών βιοτόπων

9200   Τυχερά παιχνίδια καί στοιχήματα

9311   Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

9312   Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

9313   Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319   Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

9321   Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής καί άλλων θεματικών πάρκων

9329   Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης καί ψυχαγωγίας

9512   Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

9521   Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

9522   Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης καί εξοπλισμού σπιτιού καί κήπου

9523   Επιδιόρθωση υποδημάτων καί δερμάτινων ειδών

9524   Επισκευή επίπλων καί ειδών οικιακής επίπλωσης

9525   Επισκευή ρολογιών καί κοσμημάτων

9529   Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής καί οικιακής χρήσης

9602   Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων καί κέντρων αισθητικής

9604   Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

461112         Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδίών καί φυτών

461712         Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

869013         Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

869018         Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

869019         Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

46111902     Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων καί διάφορων ακατέργαστων προβιών καί δερμάτων

46111926     Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ίνών

46171124     Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού καί καφέ

46171125     Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής

47767701     Λιανικό εμπόριο ανθέων

47767703     Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών

47767710     Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων καί μπουμπουκίών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς καί ανθοδεσμών, στεφανίών καί παρόμοιων ειδών

47767711     Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταρίών, βρύων καί λειχήνων, κατάλληλων για δίακοσμητίκή χρήση

47767712     Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων

52212901     Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)

52212902     Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52212906     Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

56292002     Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων

56292004     Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56292005     Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια

94991601     Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων καί σωματείων

94991602     Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96091902     Υπηρεσίες αχθοφόρων

96091904     Υπηρεσίες γευσίγνωσίας

96091905     Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας

96091906     Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96091907     Υπηρεσίες γραφολόγου

96091908     Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96091912     Υπηρεσίες ίερόδουλου

96091914     Υπηρεσίες πορτιέρη καί παρκαδόρου

96091916     Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσείς, κηδείες καί Άλλες εκδηλώσεις)

96091917     Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]