Κορωνοϊός: Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας (εγκύκλιος)

Οδηγίες για τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσε μέσω εγκυκλίου το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα:

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CοV-2 σε δομές παιδικής προστασίας

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς κορονοϊού SARS-CοV-2, περιλαμβάνουν οδηγίες ατομικής υγιεινής, οδηγίες για τους εργαζόμενους, οδηγίες για τον περιορισμό των επαφών, οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων και διοικητικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι στις δομές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν, ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες).

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:
 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
 Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων.
 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να
απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία πλυσίματος των χεριών περιγράφεται εικονογραφημένη στο Παράρτημα 2.
 Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι, μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.

2. Εργαζόμενοι
 Το προσωπικό θα πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες ατομικής υγιεινής, όπως αναφέρονται ανωτέρω.
 Όλο το προσωπικό των δομών, πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχας, πυρετός).
 Το προσωπικό θα πρέπει να απομακρύνεται από την εργασία, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη από το νέο κορονοϊό ή σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από τον ΕΟΔΥ. Η διάρκεια της απομάκρυνσης από τα εργασιακά καθήκοντα θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου καθώς και από τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν ανάλογα με τη τρέχουσα φάση της επιδημίας.

3. Περιορισμός επαφών

 Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
 Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
 Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε
 Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
 Αποφυγή ομαδικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός της δομής

4. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.
 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού με σαπούνι και νερό, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικάαπολυμαντικά όπως :
 διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.50 % που πωλούνται έτοιμα στο εμπόριο

Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με τη διάλυση οικιακής χλωρίνης μέσα σε νερό σε αναλογία 100ml οικιακή χλωρίνη σε 1 λίτρο νερό. Απαιτούμενος χρόνος παραμονής του διαλύματος στην επιφάνεια 10 λεπτά ή
 αλκοολούχα διαλύματα περιεκτικότητας σε αιθανόλη 70% (πωλούνται έτοιμα στο εμπόριο), για επιφάνειες ευαίσθητες προς τη χλωρίνη

Παραμονή του διαλύματος αυτού επί των προς απολύμανση επιφανειών 1 λεπτό.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού SARS-CοV-2 .
 Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό, όταν καθαρίζει, θα πρέπει να
φοράει γάντια και στολή εργασίας. Η ορθή χρήση γαντιών περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις
πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.
 Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

5. Πρόσθετα προληπτικά μέτρα εντός των δομών φιλοξενίας

 Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν
άμεσα τυχόν βλάβες.
 Εξασφάλιση επάρκειας όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και της αναπνευστικής υγιεινής από τους εργαζόμενους και τους φιλοξενούμενους
– Υγρό σαπούνι σε κάθε νιπτήρα και χειροπετσέτες
– Ποδοκίνητοι κάδοι που κλείνουν
– Χαρτομάντηλα
– Αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα

 Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.
 Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
 Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης
 Ανάρτηση έντυπων οδηγιών με της οδηγίες ατομικής υγιεινής
 Πρόβλεψη για την απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση απουσίας κρίσιμου
προσωπικού (αριθμητικά και ποιοτικά)
 Παρακολούθηση των εξελισσόμενων επιδημιολογικών δεδομένων και σε περίπτωση επέκτασης της διασποράς του νέου κορονοϊού στην κοινότητα, επικαιροποίηση των μέτρων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

Δείτε το πλήρες κείμενο των οδηγιών εδώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ, ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!