Κορωνοϊός: Με απόφαση αρχηγού ΕΛΑΣ η απαγόρευση συναθροίσεων (ΦΕΚ)

Έρχονται 1.030 προσλήψεις ειδικών φρουρών - Πότε & πώς θα γίνουν (ΦΕΚ)

Τη δυνατότητα στον αρχηγό της ΕΛΑΣ με απόφασή του να επιβάλλει, «για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων», προβλέπει το 68ο άρθρο της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ. «Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία», προστίθεται στην ΠΝΠ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο εξηκοστό όγδοο

Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς

του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να επιβάλλεται, πλέον

άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από

γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή

απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούμενου

εδαφίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των

προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο

συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.

  1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού

κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι

δυνατόν, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας

της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να

επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,

σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες

συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια

απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα

σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων

κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

  1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού

κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι

δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή

απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν

μέρει στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του προηγούμενου

εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών,

αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας

επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη

της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση

καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή

της παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει τις

κυρώσεις της παρ. 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]