Κονδύλι 2.590.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Το ποσό των 2.590.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε επίπεδο διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό,  διαθέτει ο Γιάννης Μιχελάκης, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ώστε οι παραπάνω φορείς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιτελικού και του διοικητικού τους ρόλου.

Γι αυτόν τον σκοπό ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε σήμερα  τεχνικά δελτία έργων και δράσεων   που περιλαμβάνουν :

1.            Λειτουργίες του ΥΠΕΣ που αφορούν στην υποστήριξη των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

2.            Εσωτερικές Λειτουργίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (διοίκηση, οικονομική διαχείριση, αλλοδαποί και  μετανάστευση, εθνικά κληροδοτήματα, πληροφορική και επικοινωνίες, αστική κατάσταση και κοινωνικές υποθέσεις).

3.            Συντονισμός, Προετοιμασία και Διενέργεια Εκλογών

4.            Σχεδιασμός και Προετοιμασία Αντιμετώπισης Κρίσεων και εφαρμογής της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.

5.            Χωροταξική και Περιβαλλοντική Πολιτική

6.            Διαχείριση των Δασών και των Αγροτικών Υποθέσεων

Ανάλογα τεχνικά δελτία έργων και δράσεων, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ   για την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αποδοτική λειτουργία των δήμων υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών στις 23 Αυγούστου του 2013.

 «Για να πραγματοποιηθούν συντονισμένα όλες οι μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτείται ο διοικητικός, οργανωτικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους και να λειτουργήσουν ως επιτελικά όργανα στο όλο εγχείρημα», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Εσωτερικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση