«Κλεισθένης 1»: Οι βασικές αλλαγές του τελικού από το αρχικό νομοσχέδιο - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
26
Νοέμβριος
Back

«Κλεισθένης 1»: Οι βασικές αλλαγές του τελικού από το αρχικό νομοσχέδιο

Αλλαγές που ζητούσαν δήμαρχοι και περιφερειάρχες αλλά και συνδικαλιστές και είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών περιλαμβάνει το τελικό σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων

-Δίνεται η δυνατότητα ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών-περιφερειακών συμβούλων να προσαυξάνεται έως και 30% (από 10% στο αρχικό νομοσχέδιο) σε σχέση με τον αριθμό των εδρών

-Τη δυνατότητα ο δήμαρχος να ορίζει τρία και όχι ένα μέλος στην Οικονομική και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο, θεσμοθετεί το τελικό κείμενο του «Κλεισθένη 1» που αποκάλυψε η aftodioikisi.gr.

Συγκεκριμένα στο:

Άρθρο 76

Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση άρθρου 74 του ν 3852/2010

Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής :

«Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.

-Παράλληλα οι κοινότητες που διαμορφώνονται στους δήμους με ξεχωριστό συμβούλιο θα έχουν πληθυσμιακό όριο τους 300 κατοίκους και όχι τους 500 που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο. Όσες είναι κάτω από 300 κατοίκους θα έχουν μόνο πρόεδρο που θα εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Αναλυτικά:

Άρθρο 16

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 18, προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

«Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών

  1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
  2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως και 9.
  3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.
  4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασμού.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού.

β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψηφίου προέδρου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος του συμβουλίου.

β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.

  1. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). άνω Αν κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού

-Επίσης σε ενδεχόμενη σύμπραξη παρατάξεων στα Περιφερειακά Συμβούλια, οι αντιπεριφερειάρχες που θα οριστούν από τη μικρότερη ή μικρότερες παρατάξεις θα πρέπει να έχουν και την σύμφωνη γνώμη του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχθηκαν.

-Οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν υποψηφίους μόνο από την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία υπάγονται και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να δίνουν σταυρό σε υποψήφιους άλλη Περιφερειακής ενότητας.

-Τέλος, αφαιρείται το πράσινο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!