καπ-επιπλέον-1-5-εκ-ευρώ-σε-δήμους-για-την-241346
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 13.11.2013 | 20:44

ΚΑΠ: Επιπλέον 1.5 εκ. ευρώ σε Δήμους για την αφαλάτωση

Αποφασίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η κατανομή από το ταμείο του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών γενικών δαπανών”, ποσό 1.500.000 Ευρώ στους παρακάτω δήμους, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος:

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια.