ΥΠΕΣΔΑ: Οι ενέργειες δήμων και περιφερειών για την αποφυγή πλημμυρών (εγκύκλιος)

Τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, περιγράφει με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι «ενόψει της χειμερινής περιόδου και με δεδομένη την πιθανή εμφάνιση έντονων πλημμυρικών φαινόμενων στη χώρα μας, προκύπτει η ανάγκη τόσο για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών όσο και για τη δρομολόγηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών των ακραίων φαινομένων».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο στην κατηγορία των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εντάσσονται κυρίως:
1. Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών και
προστατευτικών έργων που αποβλέπουν στην περαιτέρω μείωση εμφάνισης
πλημμυρικών φαινομένων,
2. Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η κατασκευή έργων αντιμετώπισης
διάβρωσης των εδαφών, ιδίως σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους
βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές (έργα ορεινής
υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών, κλπ.),
3. Ο καθαρισμός της κοίτης υδατορεμάτων από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια (άρση
προσχώσεων) που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων,
4. Ο έλεγχος και η συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους,
5. Ο έλεγχος και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων και εγκαταστάσεων για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά
και πλημμυρικά ύδατα, και
6. Ο έλεγχος και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου. Η συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νέων έργων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, συμβάλουν στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Νοείται ότι ο περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των πάσης φύσης αντιπλημμυρικών έργων αφορά την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους, εκτελείται από τους φορείς που έχουν θεσμικά την αρμοδιότητα και συντελείται σε περιόδους που η επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων είναι μειωμένη. Οι Περιφέρειες προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες καθαρισμού ρεμάτων και
απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, όπως και να επισπεύσουν τις διαδικασίες για
την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητάς τους.
Οι Δήμοι προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε συνεννόηση με τις Δ.Ε.Υ.Α., να προβούν στον καθαρισμό των φρεατίων υδατοσυλλογής ομβρίων υδάτων και των λοιπών μέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται:
α) στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως εποπτεύον όργανο
της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ για να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειές χωρικής αρμοδιότητα τους όσον αφορά τη διαχείριση των αντιπλημμυρικών έργων και τον καθαρισμό των φρεατίων υδατοσυλλογής ομβρίων υδάτων
β) στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Εγγείων
Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων) για να ενημερώσουν τους
Τ.Ο.Ε.Β. και Γ.Ο.Ε.Β. προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχα έργα αρμοδιότητάς τους.
Την εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α.».
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΥΠΕΣΔΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!