ΥΠΕΣ: Τροποποιήσεις για πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο (εγκύκλιος)

Στη τροποποίηση της εγκυκλίου 52/2012 περί πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο, προχώρησε με νέα εγκύκλιο του, το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

Με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24-3-2010) θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις πολιτογράφησης για όσους ομογενείς διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εν λόγω διατάξεων προκειμένου να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό η πολιτογράφηση της εν λόγω κατηγορίας ομογενών αλλοδαπών αποτελούν:

(α) η πλήρης αποκέντρωση των διαδικασιών,

(β) η μη απαίτηση συγκεκριμένου χρόνου προηγούμενης διαμονής πριν την υποβολή της αίτησης και (γ) η απαλλαγή των ενδιαφερομένων από την υποβολή δήλωσης πολιτογράφησης και παραπομπής σε συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών Πολιτογράφησης
(πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει).

Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 23 του ν.3838/2010 καθώς και για την εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκιών της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 52/2012 σχετική εγκύκλιος (Φ.130181/34405/13-12-2012, ΑΔΑ Β4ΜΒΝ-ΖΜ1).

Στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών σας από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους και έχοντας ως δεδομένο τη τροποποίηση της αρ. ΚΥΑ (αριθ.4000/3/10-πγ/21-1-2015 ΦΕΚ 119 Β΄, 243 Β΄) με βάση την οποία δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο., να διαμένει ο ομογενής στην Ελλάδα , σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως ήδη γνωρίζετε στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου υπάγονται οι ομογενείς, κάτοχοι ΕΔΤΟ, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στη χώρα . Ενόψει όμως της προαναφερόμενης αλλαγής στα κριτήρια χορήγησης του ΕΔΤΟ έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων από ομογενείς που αν και είναι κάτοχοι ΕΔΤΟ εν τούτοις δεν αποδεικνύεται από λοιπά στοιχεία ότι διαμένουν στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές που εγείρονται βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη μόνιμη διαμονή των αιτούντων στην Ελλάδα με βάση τη διεύθυνση κατοικίας που οι ίδιοι δηλώνουν, οι υπηρεσίες σας, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της οικονομίας των διαδικασιών, οφείλουν να διερευνούν με κάθε πρόσφορο μέσο ,αν ο αιτών έχει επιλέξει τη χώρα ως τόπο μόνιμης διαμονής του,.

Ως τέτοια αποδεικτικά μέσα των οποίων η προσκόμιση μπορεί ενδεικτικά να ζητηθεί, θεωρούνται τα εξής:

– εκκαθαριστικά σημειώματα έως και τριών (3) οικονομικών ετών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης του ενδιαφερομένου ή

– μισθωτήριο κατοικίας ή τίτλος ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας ενήλικου τέκνου από γονέα αυτού.

– λογαριασμοί εταιρειών κοινής ωφέλειας στο όνομα του αιτούντος

– βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (προκειμένου για γονείς)

– βεβαίωση εργοδότη ή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (προκειμένου για εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες) ή

– βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. (προκειμένου για ανέργους) ή

– βεβαίωση σύνταξης για φορολογική χρήση (προκειμένου για συνταξιούχους).

Αν η υπηρεσία σας δεν δύναται να πεισθεί από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ότι ο ενδιαφερόμενος διαμένει μόνιμα στη χώρα, τότε οφείλει χωρίς άλλες διατυπώσεις να απορρίψει με ειδική αιτιολογία το σχετικό αίτημά πολιτογράφησης, επιστρέφοντας στον αιτούντα όλα τα πρωτότυπα πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών τα οποία είχε υποβάλει με την αίτησή του. Στη περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτημα για τη πολιτογράφηση του ως ομογενής που διαμένει στο εξωτερικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3284/2004 χωρίς να απαιτείται η παρέλευση έτους από την απόρριψη
του αιτήματος του.

Σημειώνεται ότι για τη κατηγορία φοιτητών/σπουδαστών για τους οποίους έχει κριθεί με γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ ότι η απουσία τους στην αλλοδαπή για λόγους σπουδών δεν συνιστά μόνιμη εγκατάσταση σε αυτή δεν τίθεται ζήτημα απόδειξης της μόνιμης διαμονής τους .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠ-ΕΣ, ΟΜΕΓΕΝΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!