ΥΠΕΣ: Αποστολή αιτημάτων για προσλήψεις το 2013

Εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, ζητώντας τους τόσο αυτοί όσο και τα νομικά τους πρόσωπα τα αιτήματά τους για τις προσλήψεις και την απασχόληση αναδόχων το τρέχος έτος (ΑΔΑ: ΒΕΔΦΝ-Ο1Ζ).  Όπως τους υπογραμμίζει, «λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων».

Επίσης, όπως τους ενημερώνει ο υπουργός, οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού μπορούν να προσλαμβάνουν επίσης δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτείται απόφαση κατανομής, απαιτείται όμως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα του φορέα.

Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Κατηγορίες υπαλλήλων για τους οποίους
χρειάζεται έγκριση της
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006

α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή, προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.

γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.).

δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

– Οι ΟΤΑ α ́ βαθμού (δήμοι, ΝΠ∆∆ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ).

– Οι ΟΤΑ β ́ βαθμού (Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών).

– Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν ΝΠΙ∆ του β ́ βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010 όπως ισχύει).

– Η ΚΕ∆Ε και οι ΠΕ∆.

– Η ΕΝΠΕ.

– Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012).

Τα αιτήματα των φορέων για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠΕΣ το αργότερο έως 29-3-2013, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου

Κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 40 του ν.4024/2011, δεν επιτρεπόταν η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονταν οργανικές θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτεινόταν η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα.

Ωστόσο, επειδή όπως κατέστη ήδη σαφές δεν είναι, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα, πρόσφορη η κάλυψη των θέσεων αυτών με τακτικό προσωπικό, και προκειμένου οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆ αυτών να είναι σε θέση να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών…..και του Υπουργού Επικρατείας» (256/Α ́) παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016.

Τα αιτήματα των φορέων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου πρέπει να αποσταλούν έως τις 29-3-2013 στο ΥΠΕΣ, επίσης, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013
Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!