Ανασχεδιασμός της Ειδικής Υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα κονδύλια της Τ.Α.

Σε ανασχεδιασμό της Ειδικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών προχωρεί το εν λόγω υπουργείο, για τον καλύτερο συντονισμό, και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών, ο ανασχεδιασμός πραγματοποιείται προκειμένου να προχωρήσει το επιχειρησιακό αντικείμενο και να περιλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων δράσεων μέσω ΕΣΠΑ, επεκτείνοντας τη δράση της διαχειριστικής αρχής που υπήρχε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, για το σύνολο των ασκούμενων πολιτικών του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αναθεώρηση του αντικειμένου της Ειδικής Υπηρεσίας εντάσσεται στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του υπουργείου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, της 1ης Μαρτίου 2013, υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, και ως εκ τούτου η άμεση υλοποίησή της, με προώθηση από τον υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, προς υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης στους υπουργούς Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, αποτέλεσε προτεραιότητα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση