υπδμ-ηλεκτρονικά-η-διακίνηση-εγγράφω-241340
ΔΗΜΟΣΙΟ | 13.11.2013 | 21:34

ΥΠΔΜ: Ηλεκτρονικά η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέχρι το 2014

Δράσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση και διεύρυνση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Παράλληλα, προωθείται η ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών για την αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών της, καθώς και το χρόνο και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό το ΥΔΜΗΔ έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων για την ευρεία εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών στην έκδοση και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Ειδικότερα,  από την έναρξη της δράσης έως τώρα το ΥΔΜΗΔ έχει εκδώσει και διαθέσει ψηφιακά πιστοποιητικά και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 6.000 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχοντας καθημερινά επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη σε φορείς του δημοσίου. Παράλληλα, έχει εκδώσει και διαθέσει ψηφιακά πιστοποιητικά σε περισσότερους από 3.000 πολίτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η δράση χρήσης ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 για το σύνολο των φορέων του δημοσίου.

Τα οφέλη από τη χρήση και την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών στο δημόσιο είναι πολλαπλά, με κυριότερα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη και τη δραστική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη χρήση της Διαδικτυακής Πύλης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» δίνουν τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να αιτείται και να παραλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από υπηρεσίες του δημοσίου, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε δημόσια υπηρεσία.