Υπ. Πολιτισμού: Οι τεχνίτες πρώτοι υποψήφιοι για διαθεσιμότητα

Εργατοτεχνίτες που δουλεύουν σε ανασκαφές και μαρμαράδες- μαρμαρογλύπτες που απασχολούνται στη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης είναι αυτοί που σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία» που κινδυνεύουν να απομακρυνθούν με βάση το πρόγραμμα διαθεσιμότητας – κινητικότητας που θα εφαρμοστεί στο υπουργείο Πολιτισμού.

Μέχρι τέλος Αυγούστου, αναμένεται να έχουν επιλεγεί οι 250 υπάλληλοι που θα απομακρυνθούν και η επιλογή τους θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από δύο γενικούς διευθυντές του Υπουργείου και έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ.

Η επιλογή θα γίνει με βάση σύστημα μοριοδότησης όπου όσοι έχουν περάσει με διαδικασίες «σκληρού ΑΣΕΠ» να μην μπαίνουν στη λίστα, ενώ στα βάση τα κριτήρια θετικά θα προσμετρηθεί, η εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης (πτυχίο – βαθμός) αλλά και κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι ΑμεΑ). Στα αρνητικά της αξιολόγησης τα πειθαρχικά παραπτώματα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Αφήστε μια απάντηση