Υπ. Υγείας: Η προϋπηρεσία βασικό κριτήριο για τη διαθεσιμότητα

Η προϋπηρεσία των Υπαλλήλων του Υπουργείο Υγείας,   αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για το αν θα βγει στη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τα χρόνια που έχει ενεργή υπηρεσία σε κλινική μονάδα και τομέα, εφόσον η δομή διατηρείται και μετά την ανασυγκρότηση στο χώρο της υγείας, μοριοδοτούνται κλιμακωτά, ανάλογα με την παλαιότητα.

Έτσι για τα δυο πρώτα χρόνια παίρνει δυο μόρια, για τα επόμενα τρία, έξι  μόρια και για τα επόμενα πέντε έτη παίρνει 15 μόρια. Μετά τη δεκαετία πριμοδοτείται με 4 μόρια ανά έτος.
Ανώτατο όριο για την προϋπηρεσία είναι τα 43 μόρια, ενώ ακόμη επτά μόρια μπορεί να πάρει από τα χρόνια υπηρεσίας στην παρούσα του απασχόληση, φτάνοντας στο ανώτερο σύνολο τα 50.

Η απόφαση αφορά τους υπαλλήλους του Υπουργείου, πλην των γιατρών του ΕΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Αφήστε μια απάντηση