Έρχεται το e-Δημόσιο: Ποιες αλλαγές ετοιμάζει το ΥΔΜΗΔ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στοχεύοντας στην βελτίωση της δημόσιας διοίκησης με ταυτόχρονο όφελος στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με λιγότερο κόστος.

Το υπουργείο εντάσσει στις αιτίες παθογενειών του παρελθόντος τους αναποτελεσματικούς μηχανισμούς σχεδιασμού και παρακολούθησης δράσεων, τα υπερτροφικά, επικαλυπτόμενα και διάσπαρτα έργα, σε διαφορετικά επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά και το αναποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας με την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γνώμονα για τις δρασεις του, αποτελούν παραδείγματα, επιτυχημένα ομολογουμένως, όπως η λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής πύλης «Ερμής», το σύστημα «Taxis» και η εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» για την προαγωγή της διαφάνειας.

Η στρατηγική του ΥΔΜΗΔ αναμένεται να ακολουθήσει τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και να ευθυγραμμιστεί με την ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική της χώρας, ενώ θα εξελιχθεί σε σχέδιο δράσεων που συνδέεται με το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος να υπάρξει κεντρικός προγραμματισμός και απόλυτα εκλογικευμένη χρήση των απαιτούμενων κεφαλαίων, για ουσιαστική αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιγραμματικά, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι:

Απλούστευση διαδικασιών: Θα αναζητούνται οι δυνατότητες ψηφιοποίησης και αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε τελικά να μειωθεί ή εξαλειφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδιάμεσων σταδίων.

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: Η Δημόσια Διοίκηση θα εγκαταστήσει ένα αποκλειστικά ηλεκτρονικό περιβάλλον διακίνησης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων, αρχικά μεταξύ των υπηρεσιών των Υπουργείων και στη συνέχεια μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων οργανισμών, των ανεξάρτητων αρχών και των περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών.

Ενιαία διαχείριση πόρων: Δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής προμήθειας, χρήσης και λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των βασικών πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ένα σημείο πρόσβασης στο Δημόσιο: Για κάθε υπηρεσία, ο πολίτης θα επικοινωνεί με το Δημόσιο μέσα από ένα μοναδικό σημείο από όπου θα λαμβάνει το τελικό προϊόν επεξεργασίας του αιτήματός του, καθώς η επεξεργασία του αιτήματος θα παραμένει εσωτερικό ζήτημα της διοίκησης.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης για την Hλεκτρονική Διακυβέρνηση θα είναι:

– Το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

– Το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακά Προγράμματα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»).

– Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

– Ο Τακτικός Προϋπολογισμός (για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΣΠΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση