Επιχειρηματικά πάρκα: Στο «παιχνίδι» και οι δήμοι

Τη (συν)ευθύνη διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων αποκτούν οι δήμοι, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις τοπικές κοινωνίες. Για το λόγο αυτό και με αφορμή τη δημοσιοποίηση της πρότασης του σχετικού σχεδίου νόμου, οι δήμαρχοι της περιφέρειας Αττικής συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με εκπροσώπους του υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από πρωτοβουλία του υφυπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Βλάχου, στο Μάτι Αττικής.

Οι προτάσεις που προέκυψαν κατά την συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης όλων των ενδιαφερομένων, που έχει ξεκινήσει το υπουργείο, θα τεθούν υπόψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, το σχετικό σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι.

Το σχέδιο νόμου καθορίζει σε νέα βάση τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης του Πάρκου. Σε πρώτη φάση, τη διαχείριση αναλαμβάνει ο φορέας ίδρυσης του Πάρκου και στη συνέχεια φορέας που θα συστήσουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Την διαχείριση όμως μπορεί να αναλαμβάνει και ο δήμος στην περιφέρεια του οποίου εντάσσεται το Πάρκο. Μάλιστα, προβλέπεται η μεταβίβαση μέρους των δημοτικών τελών που καταβάλουν οι επιχειρήσεις του Πάρκου, στα έσοδα για την διαχείριση των Πάρκων.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τόσο τα κενά που έχουν ανακύψει από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Επιπλέον, θέτει σε νέα βάση την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλων υποδομών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες που φέρνει το σχέδιο νόμου είναι:
 
• απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων
• διευρύνονται οι τύποι των Επιχειρηματικών Πάρκων με τα Πάρκα Ειδικού Τύπου όπου εγκαθίστανται επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στην περίπτωση των οποίων παρατηρούνται προβλήματα έλλειψης κατάλληλων χώρων εγκατάστασης και όπου υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν
• απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα
• ενθαρρύνεται με κατάλληλα κίνητρα η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση