Έως 25/1 η υποβολή οικονομικών στοιχείων 146 Νομικών Προσώπων ΟΤΑ (λίστα)

Μηνιαία, αρχής γενομένης από την 25η Ιανουαρίου, και όχι τριμηνιαία θα είναι απο εδώ και εξής η υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών 146 Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που, μετά την επικαιροποίηση, συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Αυτό προβλέπει
εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: «Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ».
Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο:
«Κατόπιν αυτού, και δεδομένου ότι στο ΜΦΓΚ προστέθηκαν νέα ΝΠ των ΟΤΑ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας:
Τα νέο – ενταχθέντα ΝΠ των ΟΤΑ στο ΜΦΓΚ που είχαν την υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του ΥΠΕΣ, αποκτούν πλέον την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων ως ΝΠ της Γενικής Κυβέρνησης.
Τα εν λόγω ΝΠ θα υποβάλλουν μηνιαία οικονομικά στοιχεία αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ σύμφωνα το ως άνω σχετικό.
Για παράδειγμα, τα ΝΠ τα οποία εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ με μήνα αναφοράς το Δεκέμβριο 2015 θα υποβάλουν μηνιαία δελτία από τον Ιανουάριο 2016 και μετά, τα ΝΠ τα οποία εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2016 θα υποβάλουν μηνιαία δελτία από τον Απρίλιο 2016 και μετά, κ.ο.κ.
Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί στη ΒΔ τα αντίστοιχα μηνιαία δελτία για κάθε νέο –
ενταχθέντα Φορέα που αφορούν το έτος 2016 τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και να
οριστικοποιηθούν με ευθύνη των Φορέων έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.
Τονίζεται ότι ειδικώς για τα στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2016 τα μηνιαία στατιστικά δελτία πρέπει να υποβληθούν στην ΒΔ το αργότερο έως και την 25η Ιανουαρίου 2017 προκειμένου οι Φορείς να συμπεριληφθούν στην κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων που
δημοσιεύει η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και στην αντίστοιχη κατάσταση που δημοσιεύει η Δ/νση Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων
και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα στατιστικά δελτία των νέο-ενταγμένων Φορέων τα
οποία έχουν υποβληθεί σε τριμηνιαία βάση για το 2016 (δελτία Α, Β, Γ, Δ τριμήνου),
μετατράπηκαν σε μηνιαία (δελτία Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) και από-
οριστικοποιήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή, οι Φορείς οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις εξής αλλαγές:
1. Σε ότι αφορά τις καρτέλες ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ θα τροποποιηθούν μόνο οι
εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στη στήλη «ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» οι οποίες θα
προσαρμοστούν με βάση πλέον τα νέα δεδομένα που αφορούν το «ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ».
Οι αντίστοιχες εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στις στήλες «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ» και «ΠΕΡΙΟΔΟΣ» δεν τροπο
ποιούνται.
2. Σε ότι αφορά την καρτέλα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ θα τροποποιηθούν μόνο οι εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στη στήλη «ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» και «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» οι οποίες θα προσαρμοστούν με βάση πλέον τα νέα δεδομένα που αφορούν το «ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» και «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Οι αντίστοιχες εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στην στήλη «ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ» δεν τροποποιούνται.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι οι φορείς που εντάσσονται στο ΜΦΓΚ αποκτούν
από το  δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά, την υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων τα οποία πρέπει εφεξής να συμπληρώνονται με ευθύνη των
νέο-ενταγμένων φορέων. Ειδικά για τα στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται η 10η Μαρτίου2017.
Για όλους τους υπόλοιπους μήνες για τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων όπως και για τα στοιχεία Εσόδων, Εξόδων και Ισολογισμού ισχύουν κανονικά οι προθεσμίες για την μηνιαία υποβολή στοιχείων (μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς).
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, τα ΝΠ τα οποία απεντάχθηκαν από το ΜΦΓΚ θα υποβάλουν πλέον τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία αρχής γενομένης από το δελτίο Α τριμήνου
2017.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο
ΜΦΓΚ έχουν υποχρέωση υποβολής πινάκων στοχοθεσίας προϋπολογισμού, μέσω του οικείου ΟΤΑ με αναμόρφωση του υφιστάμενου ΟΠΔ, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το νέο επικαιροποιημένο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας www.statistics.gr, στη διαδρομή «Μητρώα και Ταξινομήσεις», «Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης» => «2015» και «2016».
Οι ΟΤΑ παρακαλούνται, αφού λάβουν γνώση της παρούσας, να ενημερώσουν τα νέα ΝΠ
που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο ΜΦΓΚ».
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠ-ΕΣ, ΟΤΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗΝΙΑΙΑ, ΜΦΓΚ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!