Ενοίκια: Ποιοι και πώς θα τα πάρουν πίσω από το Δημόσιο

Περίπου το 1/3 των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων κατά 40%, θα το πάρουν πίσω από το Δημόσιο με τη μορφή εκπτώσεων φόρου. Τη λύση αυτή επέλεξε τελικά το υπουργείο Οικονομικών για να αποζημιώσει μερικώς τους φορολογουμένους αυτούς από φέτος, καθώς υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, το 33% των ζημιών που θα έχουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη μη είσπραξη του 40% των συμφωνηθέντων ενοικίων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο ή και για περισσότερους μήνες θα συμψηφισθεί με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ουσιαστικά, βάσει των όσων ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, σε κάθε περίπτωση ζημιωθέντος ιδιοκτήτη εκμισθούμενου ακινήτου, το 33% από το μη εισπραττόμενο 40% των συμφωνηθέντων ενοικίων θα ληφθεί υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση ως πίστωση ή έκπτωση φόρου, η οποία θα συμψηφιστεί με οφειλές που θα πρέπει να καταβάλει ο φορολογούμενος αυτός από τον Ιούλιο και μετά.

Μηχανισμός

Για να υπολογιστεί επακριβώς το ποσό της έκπτωσης, κάθε ιδιοκτήτης που αναγκάστηκε να αποδεχθεί μείωση κατά 40% στα εισπραχθέντα ενοίκια ενός ή δύο ή τριών ή περισσότερων μηνών του 2020 θα κληθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα στο σύστημα ΤAXISnet, έκτακτη δήλωση απώλειας εισοδημάτων από μισθώματα, στην οποία θα πρέπει να αναγράψει στοιχεία για το μισθωτήριο συμβόλαιο, τα οποία θα μπορούν να διασταυρωθούν με την ήδη υποβληθείσα στο ΤAXISnet δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και στοιχεία για τα ποσά εισοδηματικής απώλειας, τα οποία αντιστοιχούν στα μη εισπραχθέντα τμήματα των συμφωνηθέντων μισθωμάτων, λόγω της επιβολής της αναγκαστικής μείωσης του 40%. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση και να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου θα είναι να αποδειχθεί η μη είσπραξη των ποσών που θα έχουν δηλωθεί ότι αντιστοιχούν στο 40% των συμφωνηθέντων μισθωμάτων.

Το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης θα προσδιορίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 33% επί του δηλωθέντος ποσού εισοδηματικής απώλειας. Π.χ. αν το συνολικό ποσό της δηλωθείσας και αποδειχθείσας εισοδηματικής απώλειας είναι 1.800 ευρώ, τότε το ποσό της έκπτωσης φόρου θα προσδιορίζεται στα 600 ευρώ. Δεν αποκλείεται πάντως, εναλλακτικά, να εφαρμοστούν κλιμακωτά ποσοστά, τα οποία θα διαμορφώνουν μεσοσταθμικά το συντελεστή υπολογισμού της έκπτωσης στο 33%. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κλιμάκωση θα είναι αντιστρόφως ανάλογη του δηλωθέντος ποσού, δηλαδή μπορεί να ξεκινά από 40% ή ακόμη και 50% για χαμηλά ποσά εισοδηματικών απωλειών και να περιορίζεται στο 20% ή ακόμη και στο 10% για υψηλά και πολύ υψηλά ποσά.

Το ποσό της έκπτωσης θα αφαιρείται, στη συνέχεια, κατά προτεραιότητα από τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο φόρων (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος, φόρου πολυτελούς διαβίωσης) που θα βεβαιώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωση κάθε ιδιοκτήτη. Αν δεν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο στο εκκαθαριστικό της φετινής δήλωσης εισοδήματος, τότε το ποσό της έκπτωσης θα αφαιρείται από άλλες φορολογικές οφειλές του ιδιοκτήτη, όπως τυχόν υπάρχουσες μηνιαίες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών ή οφειλή ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί για το τρέχον έτος.

Επέκταση

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοίνωσε προχθές ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, οι μειώσεις των ενοικίων κατά 40% δεν θα περιοριστούν μόνο στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο αλλά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ίσως και το φθινόπωρο, για χιλιάδες περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας και φοιτητικής στέγης. Ειδικότερα, βάσει των όσων ανέφερε ο υπουργός:

* Η παροχή του δικαιώματος πληρωμής ενοικίου μειωμένου κατά 40% θα συνεχιστεί και το μήνα Ιούνιο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές καθώς και για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

* Το ίδιο δικαίωμα θα παρέχεται και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου.

* Στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού θα δοθεί επιπρόσθετα το δικαίωμα πληρωμής ενοικίου μειωμένου κατά 40% και στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

* Δικαίωμα πληρωμής μειωμένου κατά 40% ενοικίου για την πρώτη τους κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής.

Αναστολές πληρωμών

Για τους φορολογουμένους που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζομένους και αναγκάζονται να αποδεχθούν μειώσεις 40% στα ενοίκια, δεν θα ισχύσει μόνο η έκπτωση μέρους των εισοδηματικών απωλειών από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις αλλά θα συνεχιστούν και οι αναστολές και οι παρατάσεις στις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Εντονες αντιδράσεις από την ΠΟΜΙΔΑ: «Αλχημείες επικοινωνιακού τύπου»

Πάντως, οι ανακοινώσεις και τα σχέδια της κυβέρνησης για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι «αποζημιώσεις» προς τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων για τις απώλειες εισοδήματος που υφίστανται λόγω της μείωσης των ενοικίων κατά 40%, καθώς επίσης και οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τη συνέχιση των αναγκαστικών μειώσεων των ενοικίων και τους επόμενους μήνες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία τονίζει ότι «γίνεται καθημερινά δέκτης εντονότατων διαμαρτυριών από αγανακτισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα, που βλέπουν να παρατείνεται το ίδιο “κουβαρνταλίκι” σε βάρος τους χωρίς ορατό τέλος και χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίβαρο υπέρ τους…».

Περαιτέρω η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει:

* Τη συνεχιζόμενη παράλειψη σε όλες τις ομιλίες του πρωθυπουργού οποιασδήποτε αναγνώρισης ή και έστω απλής αναφοράς στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων από τις πολιτικές προστασίας όλων σχεδόν των υπόλοιπων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων, προς τις οποίες η μείωση των ενοικίων προβάλλεται ως κυβερνητική παροχή.

* Τη συνεχιζόμενη έλλειψη οποιασδήποτε σαφούς δέσμευσης τόσο για τον τερματισμό αυτής της αφαίμαξης όσο και για ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των εκμισθωτών από τη συνεχιζόμενη αναγκαστική μείωση μισθωμάτων, που μας προδιαθέτει για «μεσοσταθμικές» αλχημείες καθαρά επικοινωνιακού τύπου και χωρίς αποκατάσταση τουλάχιστον του 50% της ζημιάς του κάθε ιδιοκτήτη…

* Την έλλειψη οποιουδήποτε φορολογικού κινήτρου για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων θελήσουν «οικειοθελώς» να συνεχίσουν τη μείωση αυτή για τους επόμενους μήνες του έτους, ώστε να βοηθήσουν τους ενοικιαστές τους.

* Την έλλειψη πρακτικού τρόπου αντιμετώπισης της άρνησης μερίδας ενοικιαστών να καταβάλουν το 60% του μισθώματος, που θα έπρεπε να είναι εξ αρχής προϋπόθεση για τη μείωση, ενόσω παρεμποδίζεται η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση λειτουργίας των δικαστηρίων.

* Τη συνεχιζόμενη έλλειψη πλατφόρμας για τη δήλωση της μείωσης ενοικίου από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιβάλλουν αυθαίρετες μειώσεις μισθωμάτων στους εκμισθωτές τους χωρίς καμιά τεκμηρίωση και χωρίς δυνατότητα των ιδιοκτητών να αποδείξουν τις μειώσεις αυτές, οπότε και θα χάσουν και κάθε σχετική «ελάφρυνση».

 Μειώσεις και το καλοκαίρι

 * ΜΑΪΟΣ: Ολες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που δικαιούνταν μείωση κατά το μήνα Απρίλιο 2020 (κλειστοί και πληττόμενοι). Ηδη κατατέθηκε προς συζήτηση σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

 * ΙΟΥΝΙΟΣ: Ολες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν εντός του Μαΐου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, και οι επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού.

 * ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Οι επιχειρήσεις κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό πυροδοτεί ανατροπή στόχων και αλλαγή σχεδίων και σε μεγάλα ξένα επενδυτικά funds που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά ακινήτων τα προηγούμενα χρόνια. Η επέκταση του μέτρου της έκπτωσης ενοικίου σε όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα σημάνει την επί τρεις και πλέον μήνες μείωση εσόδων ως εκ τούτου επικρατεί προβληματισμός κυρίως ως προς την τάση παγίωσης των μειώσεων αυτών και κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους ενδεχομένως και εντός του 21 εφόσον δεν υπάρξει βελτίωση των συνθηκών στην αγορά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΝΟΙΚΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!