έναρξη-γ΄-φάσης-ψηφιοποίησης-ληξιαρχ-192038
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 25.11.2014 | 10:34

Έναρξη Γ΄ φάσης ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων (έγγραφο ΥΠΕΣ)

Από 1 Δεκεµβρίου 2014 µπορεί να ξεκινήσει και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της αναδόχου εταιρίας, αποκλειστικά στους χώρους

των Ληξιαρχείων, η Φάση Γ’ των έργων ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων µε τη σάρωσή τους από τα ληξιαρχικά βιβλία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά με έγγραφό του προς τα Ληξιαρχεία της χώρας να είναι σε ετοιμότητα και να διευκολύνουν κατάλληλα, στην εργασία της την ανάδοχο εταιρία των έργων.

Κατά τ’ άλλα και σε σχέση µε τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Ψηφιοποιηµένων ΛηξιαρχικώνΠράξεων (ΠΣΛΗΨ) για την κάλυψη της ανάγκης καταχώρησης των µεταβολών µόνο σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν ήδη σαρωθεί από τα ληξιαρχικά βιβλία σας, ισχύουν τα αναγραφόµενα.

Διαβάστε το έγγραφο που αποστέλλει το Υπουργείο Εσωτερικών.