ΣΕΕΔΔ: «Κοπανατζήδες» & ανύπαρκτες υπερωρίες σε 4 υπουργεία - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
26
Μάι
Back

ΣΕΕΔΔ: «Κοπανατζήδες» & ανύπαρκτες υπερωρίες σε 4 υπουργεία

Υπάλληλοι που έλειπαν αδικαιολόγητα, μη τήρηση ωραρίου, ανύπαρκτες υπερωρίες, αναρρωτικές άδειες χωρίς έλεγχο, διευθύνσεις που δεν μεριμνούσαν για τις προβλεπόμενες περικοπές αποδοχών ή των πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων.  Τα παραπάνω είναι μερικά από αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) από τον έλεγχο σε τέσσερα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Τουρισμού, Πολιτισμού και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα:

-Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το μήνα Νοέμβριο 2012, που εξετάστηκε δειγματοληπτικά, από το σύνολο των εργαζομένων που ελέγχθηκαν, δεκαεννέα (19) υπάλληλοι απουσίαζαν για περισσότερες από οκτώ (8) ώρες  αθροιστικά σε μηνιαία βάση, ενώ παρατηρήθηκαν και ορισμένες ολιγόλεπτες καθυστερήσεις ή πρόωρες αποχωρήσεις υπαλλήλων. Σημειώνεται, ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων τήρησε τον ως άνω αναφερόμενο προβλεπόμενο χρόνο εργασίας και μάλιστα αρκετοί εξ αυτών εργάστηκαν και πέραν των οκτώ (8) ωρών ημερησίως. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Διεύθυνση Διοικητικού παρέλειψε να διενεργήσει έλεγχο για τη συμπλήρωση του χρόνου εργασίας από το προσωπικό και μέχρι το χρόνο του ελέγχου του ΣΕΕΔΔ δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων που δεν συμπλήρωναν τον εργασιακό χρόνο, και για την πειθαρχική τους δίωξη. Να σημειωθεί ότι ήδη με εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρυθμισης Κ. Μητσοτάκη πρόκειται να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος στους 19 υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους.

-Στο Υπουργείο Τουρισμού, το Νοέμβριο 2012, κατά τον οποίο είχε εγκριθεί υπερωριακή απασχόληση, ποσοστό 75% των υπαλλήλων τήρησαν τον υποχρεωτικό  χρόνο εργασίας, όμως σε 50 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αμοιβή για 1-2 ώρες επιπλέον των δεδουλευμένων βάσει ωροσήμανσης, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις που η διαφορά ήταν 8-9 ώρες. Η Υπηρεσία δικαιολόγησε την επιλογή της επικαλούμενη επιβράβευση των συγκεκριμένων υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο αυτό να προβλέπεται  από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2012,  κατά το οποίο δεν χορηγήθηκαν υπερωρίες, μόνο το 23% των υπαλλήλων τήρησε το χρόνο εργασίας και μάλιστα 13 υπάλληλοι παρουσίασαν αναιτιολόγητη αρνητική απόκλιση, που αθροιστικά ξεπερνούσε τον εργασιακό χρόνο τριών ημερών. Παρά τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Διοικητικού δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων. Επίσης, παρά την επανειλημμένη χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών από μεγάλο ποσοστό του προσωπικού, η Υπηρεσία δεν εφαρμόζει την πρόβλεψη του Υπαλληλικού Κώδικα για κατ’ οίκον εξέταση, λόγω έλλειψης ελεγκτή-ιατρού. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι το 2012 από τους 246 υπαλλήλους, 180 έλαβαν 1.765 ημέρες αναρρωτικής άδειας, δηλαδή κατά μέσο όρο 10 ημέρες έκαστος.

Στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μπουμπουλίνας 20-22, διαπιστώθηκε ότι αν και από το 1998 είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της τήρησης του εργασιακού χρόνου αυτό τέθηκε σε λειτουργία μόλις το 2012, χωρίς όμως να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα απεικόνισης των τυχόν αποκλίσεων στη συμπλήρωση του εργασιακού χρόνου ανά υπάλληλο. Η Διεύθυνση Διοικητικού δεν ενημέρωνε ανελλιπώς το ηλεκτρονικό σύστημα  με τις χορηγούμενες άδειες ώστε αυτό να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία  και μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου από το ΣΕΕΔΔ δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων που δεν τηρούσαν το χρόνο εργασίας. Κατά το Νοέμβριο 2012 που εξετάστηκε δειγματοληπτικά, προέκυψε ότι το 68,69% των υπαλλήλων δεν τήρησαν το χρόνο εργασίας και μάλιστα 113 υπάλληλοι είχαν ελλείποντα χρόνο που αθροιστικά υπερέβαινε τη μία εργάσιμη ημέρα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι κατά το έτος 2012, το προσωπικό έλαβε κατά μέσο όρο 9 ημέρες αναρρωτικής άδειας, δεν εφαρμόστηκε η πρόβλεψη για κατ’ οίκον εξέταση των υπαλλήλων από τους ελεγκτές ιατρούς της υπηρεσίας. Παράλληλα χορηγήθηκαν αναρρωτικές άδειες άνω των 10 ημερών χωρίς προηγούμενη γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν αποδεκτά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και με σημαντική καθυστέρηση.

-Στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 (οκτώ Διευθύνσεις), εντοπίσθηκαν έξι (6) υπάλληλοι που απείχαν αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μια υπάλληλος απείχε από τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, ένας υπάλληλος για επτά συνεχόμενους μήνες, ενώ για έξι μήνες δεν συμπλήρωνε το 8ωρο και ένας υπάλληλος απουσίασε για δύο μήνες. Επιπλέον, ένας υπάλληλος απουσίαζε αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα 42 ημερών και δύο άλλοι επί επτά μήνες δεν συμπλήρωναν το 8ωρο. Για ορισμένες από τις ως άνω περιπτώσεις η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού προέβη σε ενέργειες για την αναλογική περικοπή των αποδοχών τους και για την πειθαρχική τους δίωξη, αφού όμως είχε προηγηθεί ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..  Υπενθυμίζεται ότι για τους έξι υπαλλήλους έχει ήδη κινηθεί πειθαρχική διαδικασία με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη.

Να σημειωθεί ότι το ΣΕΕΔΔ “με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου της αδικαιολόγητης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, διατύπωσε προτάσεις προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων που ελέγχθηκαν, τόσο για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου, όσο και για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και ζήτησε από τους οικείους Υπουργούς τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών στους ασυνεπείς υπαλλήλους και στα όργανα διοίκησης τα οποία αν και έχουν τη σχετική ευθύνη, παραλείπουν να ελέγξουν την τήρηση του χρόνου εργασίας”.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!