Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Υποχρεωτική η ανάρτηση συμβάσεων έργου του ΕΣΠΑ στο «Διαύγεια»

Με εγκύκλιος της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνει ότι οι «συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».»

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

«Επί του αντικειμένου του θέματος και μετά από σχετικά ερωτήματα που έχει δεχτεί η Υπηρεσία μας διευκρινίζονται τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2014 (ΦΕΚ Α 47) ορίζεται ότι ‘‘Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συμβατικό ποσό της αμοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό της διοίκησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός, από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης’’.

Όπως ορίζεται και με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4325/2014 η ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση του αριθμού των απασχολουμένων στο Δημόσιο, καθώς οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30
παρ. 4 του ν. 4314/2014.

2. Ήδη από τα προαναφερόμενα μπορεί να συναχθεί ότι η εξεταζόμενη ρύθμιση αφορά φορείς του Δημοσίου τομέα καθώς, αφενός, στοχεύεται ο εξορθολογισμός της παρακολούθησης των απασχολουμένων στο Δημόσιο.

Αφετέρου και λαμβάνοντας υπόψη

i. τον σκοπό του Προγράμματος ‘‘Διαύγεια’’, ο οποίος συνίσταται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 3861/2010, στην δια της ανάρτησης πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα στην
υπευθυνότητα και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

ii. Το πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος, το οποίο ρητώς προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 τόσο σε ότι αφορά τους υπόχρεους στην ανάρτηση πράξεων φορείς, όσο και στις ίδιες τις κατηγορίες των αναρτητέων πράξεων, θεωρούμε ότι, με την εξεταζόμενη ρύθμιση, με την οποία κατ’ ουσίαν προστίθεται κατηγορία αναρτητέων πράξεων
στις ήδη προσδιοριζόμενες με το Ν. 3861/2010, δεν επέρχεται σχετική υποχρέωση παρά μόνο για τους φορείς εκείνους οι οποίοι είναι ήδη υπόχρεοι στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με τις παρ. 1 – 3 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΣΠΑ, ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!