έφθασαν-τους-42-οι-δημοτικοί-αστυνομικο-241530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 12.11.2013 | 16:16

Έφθασαν τους 42 οι δημοτικοί αστυνομικοί με πλαστά δικαιολογητικά

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών στη Δημοτική Αστυνομία από ΣΕΕΔ και όπως διαπιστώνεται από το  57% εκ των 11.863  υποβληθέντων δικαιολογητικών (απολυτήρια Λυκείου, πτυχία Πανεπιστημίου, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, διπλώματα οδήγησης και πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών) έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πλαστών δικαιολογητικών που αφορούν 42 δημοτικούς αστυνομικούς.

Επισημαίνεται, ότι ο διενεργούμενος έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο των 3.576 δημοτικών αστυνόμων σε 178 Δήμους της χώρας και αφορά στη χρονική περίοδο από την πρόσληψή τους μέχρι και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2013.

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τις διαπιστωμένες περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών, οι εκθέσεις του ΣΕΕΔΔ γνωστοποιούνται στους οικείους Δήμους και λοιπούς αρμόδιους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Εισαγγελίες Πρωτοδικών) για την ανάκληση των παράνομων διορισμών, την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών αμοιβών και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι από τον έλεγχο του 54% των πιστοποιητικών είχαν βρεθεί 30 δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν προσληφθεί με πλαστά πιστοποιητικά και από το υπόλοιπο μόλις 3%,  12!