Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τον καταδυτικό τουρισμό (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για τον καταδυτικό τουρισμό. Όπως αναφέρεται, σκοπός του μέρους πρώτου είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της Χώρας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Επισημαίνεται ότι:

Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής περιλαμβάνει την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας σε κάθε υδάτινη περιοχή της ελληνικής επικράτειας με αναπνευστικές  συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής.

Ο καταδυτικός τουρισμός επιτρέπεται ελεύθερα σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται γειτονικά στα καταδυτικά πάρκα, ανεξαρτήτως βάθους κατάδυσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2, καθώς και στα άρθρα 6 και 7 και στην παρ. 6 του άρθρου 13.
2. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής απαγορεύεται:
α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θαλάσσιες περιοχές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
β) σε θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν πεδίο ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων ή περιοχές ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλια πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή υδάτινα τμήματα της ζώνης ασφαλείας φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περ. η΄ του άρθρου 1 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5
του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) ή εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων εν γένει ή εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχουν καθορισθεί ως αμυντικές περιοχές ή ναυτικά οχυρά κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546) ή περιοχές στις οποίες υπάρχουν ναύδετα του πολεμικού ναυτικού, γ) σε περιοχές για τις οποίες υπάρχει ρητή σχετική απαγόρευση από θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο.
3. Οι καταδύσεις αναψυχής με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές: α) διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων, β) γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεμικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) διενέργειας πλόων εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν των σημείων εκκίνησής τους, δ) όπου επιβάλλονται απαγορεύσειςαπό νομοθετήματα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ή από τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών τους, ε) όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστημένα συστήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας, στ) όπου η λιμενική αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων.
4. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις σε συγκεκριμένα οικολογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τους νόμους 1650/1986 (Α΄ 160), 3044/2002 (Α΄ 197), 3937/2011 (A΄ 60) καθώς και την υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (Β΄ 1289).
5. Η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών ενάλιων αρχαιολογικών χώρων πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

Συστήνεται Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, το οποίο έχει ως σκοπό τη διαρκή ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού αναψυχής, καθώς και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή των αξιοθεάτων καταδυτικού τουρισμού αναψυχής της Χώρας υπό το πρίσμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον καταδυτικό τουρισμό. Το Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΝΟΜΟΣ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!