Δημιουργία ψηφιακού μητρώου για συνεργεία, πλυντήρια και λοιπές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η διαδικτυακή πύλη είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)].

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. «Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου», η οποία περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

α. «Έγκριση χρήστη»
β. «Απόρριψη χρήστη»
γ. «Απενεργοποίηση χρήστη»
δ. «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»

Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτελεστούν

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. 1.β, 1.γ και 1.δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο, και περιλαμβάνει χρονικά τα παρακάτω βήματα:

α. Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνονται από τον χρήστη τα πεδία του
Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.

β. Η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.

γ. Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.

δ. Στη συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των οριζόμενων χρηστών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΕΚ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]