Διαγωνισμός για Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου για όλα τα δημόσια έργα – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Σε αναζήτηση Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου βρίσκεται το υπουργείο Οικονομίας για όλα τα έργα υποδομών που εκτελούνται από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δημοσίευσε στο «Διαύγεια» ότι διενεργεί ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου» (ΕΣΠΕΛ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Αντικείμενο των υπηρεσιών του οποίου περιγράφεται στην ΚΥΑ 64517/ΕΥΣ 6195/2003 (ΦΕΚ Β’ 1539), όπως ισχύει, είναι η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ (Υπηρεσίες κατηγορίας 12, CPV: 71630000-3 και 71631400-4). Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ασκούνται σε έργα υποδομών που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράµµατα τόσο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 όσο και της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους ως υποέργο της Πράξης, µε τίτλο «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου» και η διάρκεια σύμβασης είναι 36 µήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτόνομα ή υπό μορφή σύμπραξης ή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗ∆ΗΣ (http://ebs.eprocurement.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. το αργότερο μέχρι τις 22/01/2016 και ώρα 15.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΙΚ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!