Απόσπαση διοικητικού προσωπικού στον «Συνήγορο του Πολίτη» (εκδήλωση ενδιαφέροντος)

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», επιθυμεί να διερευνήσει το ενδιαφέρον για απόσπαση προσωπικού, από φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη , προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Γραμματείας της Αρχής, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17 – Τ.Κ. 10432 .

Για το λόγο αυτό υπάλληλοι αντίστοιχων τυπικών προσόντων, με συναφή εμπειρία τουλάχιστον επί διετία, στο χειρισμό θεμάτων Οικονομικής Διαχείρισης, όπως : κατάρτιση – εκτέλεση προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), σύνταξη – παρακολούθηση μηνιαίων – τριμηνιαίων στόχων, παροχή στοιχείων προϋπολογισμού (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, μηνιαία έκθεση μητρώου δεσμεύσεων), κλπ,

ή /και

εκκαθάριση δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού (ν.4270/2014), οι οποίοι ενδιαφέρονται, να αποσπαστούν, προκειμένου να ασκήσουν τα ως άνω καθήκοντα (βλ. σχ. τη με αρ. 2/37007/08 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2150/τ. Β΄/16-10-2008) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. π.δ/τος 273/1999 (ΦΕΚ Α΄ 229/1999) “Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη”), θα πρέπει να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected], υποβάλλοντας ταυτόχρονα, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται, απαραιτήτως, τυπικά προσόντα, υπηρεσία προέλευσης, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης, περιγραφή των ως άνω συναφών καθηκόντων που έχουν ασκήσει κ.λ.π.. Επίσης, προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 6η/5/2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Λαγιάκου Ελένη και Ευαγγέλου Πολυξένη (τηλέφωνα πληροφοριών 2131306658, 2131306684 και 2131306651) κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως 16:30 μ.μ..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!