Αντικατάσταση πίνακα των χαρακτηρισμένων μη αναστρέψιμων παθήσεων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, βάσει της οποίας προχωρά η αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

ΦΕΚ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ