Αναρτήθηκε η προκήρυξη για τον πρόεδρο στον ΕΟΠΥΥ

Αναρτήθηκε η επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, μετά την ακατάσχετη ονοματολογία των προηγμένων ημερών.

Για να υποβάλλει κάποιος υποψηφιότητα για τη θέση απαιτείται να κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 20/5/2015 και ώρα 15:00.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, τα ονόματα των υποψηφίων κατατίθενται εντός τριών εργάσιμων ημερών στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας.

Η συζήτηση για το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) να έχει παγώσει τις τελευταίες ημέρες, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν την Αριστοτέλους να επιθυμεί να τοποθετηθεί επικεφαλής του Οργανισμού ο Σταμάτης Μπερσίμης, Λέκτορας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση