ανοίγουν-οκτώ-μόνιμες-θέσεις-στο-υπου-572034
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 07.03.2019 | 21:20

Ανοίγουν οκτώ μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών (ν/σ)

Τη σύσταση οκτώ μόνιμων θέσεων στο ΥΠΕΣ προβλέπει το άρθρο 104 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών  « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 104: