Ακυρότητα της Πράξης Βεβαίωσης Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ (εγκύκλιος)

Οι πράξεις βεβαίωσης της παράβασης (κλήσεις) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
αποτελούν διαπιστωτικές πράξεις των εντεταλµένων οργάνων της ∆ιοίκησης µε τις οποίες
καταγράφονται πραγµατικά περιστατικά και γεγονότα και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα και
ποινές. Στις πράξεις βεβαίωσης παράβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. αλλά και την
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ανωτέρω σχετική κ.υ.α., πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται για τον προσδιορισµό της διαπραχθείσας παράβασης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
το αρµόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της
παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισµό
του οχήµατος (ενδεικτικά αναφέρονται µάρκα, χρώµα, αριθµ. κυκλοφορίας), του παραβάτη οδηγού,
της διαπραχθείσας παράβασης, ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται
ακυρωτέα.

Ωστόσο, έχει αναφερθεί επανειληµµένα η ανοµοιόµορφη πρακτική την οποία ακολουθούν οι
αρµόδιες υπηρεσίες κατά την εξέταση ενστάσεων – αιτηµάτων πολιτών για την ανάκληση
επιβληθείσας κλήσης ή για την µη βεβαίωση ή και την διαγραφή ακόµη των ποσών των προστίµων
στις περιπτώσεις εκείνες όπου το εσφαλµένο στοιχείο της κλήσης αφορά το χρώµα του οχήµατος,
ήτοι όταν το στοιχείο του χρώµατος που αναγράφεται στο έντυπο της παράβασης δεν ταυτίζεται µε
το αναγραφόµενο χρώµα στην άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, εγείροντας έτσι έντονα ζητήµατα
άνισης µεταχείρισης πολιτών.

Επιπροσθέτως, ήδη κυρίως κατά τα τελευταία έτη, κυκλοφορούν οχήµατα µε πλείστους
χρωµατικούς συνδυασµούς, γεγονός που καθιστά δυσχερή την διαπίστωση τόσο του κυρίαρχου
«βασικού» χρώµατος του οχήµατος κατά το λεκτικό της ΣΤ 29886/77 (Β΄1288/77) υ.α. όσο και της
ονοµασίας του φερόµενου στο όχηµα χρώµατος, καθότι η παλέτα των βασικών χρωµάτων
σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/46 όπως ισχύει, είναι συγκεκριµένη αλλά τίθενται ζητήµατα
ισοδυναµιών όπως προκύπτει και από τον Πίνακα Γ΄ της µε αριθµ. πρωτ. 23784/2891/08 εγκυκλίου
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου µας.
Κατόπιν των ανωτέρω και µε στόχο την διαµόρφωση µιας ενιαίας διοικητικής πρακτικής
προς τήρηση της οδικής ασφάλειας και προς αποτροπή της παραβατικής συµπεριφοράς
διευκρινίζεται ότι η µη ταυτόσηµη αναγραφή του χρώµατος του οχήµατος στο έντυπο της
παράβασης και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της
παράβασης στην περίπτωση που από τα υπόλοιπα αναφερόµενα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται
για το ίδιο όχηµα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΟΚ, PRAXIS, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!