Αδήλωτα τετραγωνικά: Ερώτηση στην Βουλή για την άνιση μεταχείριση οφειλετών των ΟΤΑ

  • Απο stergios
  • 8 Φεβρουαρίου 2020 - 10:29
  • Comments Off

Το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης οφειλετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αναδεικνύουν με Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών 23 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 4611/2019, δόθηκε η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ Α’ βαθμού, να ρυθμίσουν μέχρι 31/12/19, πάσης φύσεως οφειλές και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα,  ανάλογη με τον τρόπο πληρωμής που θα επέλεγαν.

Με τη ρύθμιση αυτή, τακτοποιήθηκε μεγάλο μέρος οφειλών, μαζί και με εκείνες που προήλθαν από το γεγονός ότι οι ίδιοι έσπευσαν να υποβάλουν διορθωτική δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων τους και συνεπώς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα ή ποσά που προέκυψαν αναδρομικά, λόγω του επαν-υπολογισμού των σχετικών φόρων, τελών και εισφορών.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, έγινε ειδική αναφορά στις οφειλές αυτές (που προέρχονται δηλαδή από την υποβολή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων) και ορίσθηκε ότι όσοι υποβάλουν την δήλωση αυτή από της εκδόσεως του Νόμου και μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, θα απαλλαγούν από τα ποσά που θα προκύψουν λόγω των προστίμων μη έγκαιρης δήλωσης ή λόγω του αναδρομικού επανυπολογισμού των σχετικών φόρων, τελών και εισφορών και θα επιβαρυνθούν μόνον με εκείνα που θα προκύψουν από την 1η-1-2020 και μετέπειτα.

«Με τη σχετική Ερώτησή μας, ζητάμε την αποκατάσταση μιας αδικίας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης τονίζοντας: «Όσοι υπέβαλαν διορθωτική δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων τους, σύμφωνα με τον πρώτο νόμο, κατέβαλαν αναδρομικά το σύνολο των οφειλών και προστίμων που προέκυψαν. Αντίθετα, όσοι υποβάλουν διορθωτική δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων τους, σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο, θα απαλλαγούν για  το σύνολο των προγενέστερων οφειλών τους. Κατά τον τρόπο αυτό όμως, παραβιάζεται ευθέως η αρχή της ίσης μεταχείρισης και δημιουργούνται οφειλέτες δύο ταχυτήτων, καθώς αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, πρόσωπα που επιβαρύνονται οικονομικά από όμοια ακριβώς αιτία».

Για όλα τα παραπάνω, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το εάν:

Προτίθεται να τροποποιήσει την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, ώστε αυτή να  περιλαμβάνει όχι μόνον όσους θα υποβάλουν εφεξής και μέχρι την 31/3/2020 διορθωτική δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων τους, αλλά και εκείνους που το έχουν ήδη πράξει.

Εάν θα μεριμνήσει έτσι ώστε να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν τα ποσά που οι τελευταίοι επιβαρύνθηκαν, λόγω ακριβώς της συνέπειάς τους και της άμεσης συμμορφώσεώς τους με το νομικό καθεστώς των άρθρων 110 έως 117 του  Ν. 4611/2019.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Ερώτηση

 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

               

 

ΘΕΜΑ:  Άνιση μεταχείριση οφειλετών ΟΤΑ  Α΄  Βαθμού,  για χρέη που προέκυψαν από τον χρόνο υποβολής διορθωτικής δήλωσης των ακινήτων τους  

 

Με τις  διατάξεις  των άρθρων 110 έως 117 του  Ν. 4611/2019,  δόθηκε η δυνατότητα  στους οφειλέτες των ΟΤΑ Α’ βαθμού  να ρυθμίσουν μέχρι τις 31-12-2019 τις πάσης φύσεως οφειλές τους  και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα  ανάλογη με τον τρόπο πληρωμής που θα επέλεγαν.

Μεγάλο μέρος των οφειλετών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έκαναν χρήση των ως άνω ρυθμίσεων και τακτοποίησαν τις οφειλές τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προήλθαν από το ότι οι ίδιοι έσπευσαν να υποβάλουν διορθωτική δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων τους και συνεπώς  να επιβαρυνθούν από τα πρόστιμα ή από τα ποσά που προέκυψαν αναδρομικά,  λόγω του επανυπολογισμού των σχετικών φόρων, τελών και εισφορών.

 

Με τις διατάξεις της  παρ. 2 του  άρθρου 51 του Ν. 4647/2019  έγινε ειδική αναφορά στις οφειλές που προέρχονται από την υποβολή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων και ορίσθηκε ότι όσοι  υποβάλουν την δήλωση αυτή από της εκδόσεως του Νόμου και μέχρι την 31η Μαρτίου 2020  θα απαλλαγούν από τα ποσά που θα προκύψουν,  λόγω των προστίμων μη έγκαιρης δήλωσης ή  λόγω του  αναδρομικού επανυπολογισμού των σχετικών φόρων, τελών και εισφορών,  και θα επιβαρυνθούν μόνον με εκείνα που θα προκύψουν από την 1η-1-2020 και μετέπειτα.

 

Επειδή  όσοι  υπέβαλαν διορθωτική δήλωση της  πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων τους, κατά τα  άρθρα 110 έως 117 του  Ν. 4611/2019, κατέβαλαν αναδρομικά το σύνολο των οφειλών και των προστίμων που προέκυψαν για  το χρονικό διάστημα που δεν το είχαν πράξει, και επωφελήθηκαν με κλιμακωτές μόνον απαλλαγές, ανάλογες του τρόπου εξόφλησης.

 

Επειδή αντίθετα  όσοι θα   υποβάλουν  διορθωτική δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων τους, κατά  την παρ. 2 του  άρθρου 51 του Ν. 4647/2019,  θα απαλλαγούν για  το σύνολο των προγενέστερων οφειλών τους.

 

Επειδή κατά τον τρόπο αυτό παραβιάζεται ευθέως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διοικούμενων και δημιουργούνται οφειλέτες δύο ταχυτήτων, καθώς αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά πρόσωπα που βαρύνονται  οικονομικά από όμοια ακριβώς αιτία.

 

Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ:

Προτίθεσθε να τροποποιήσετε την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, ώστε αυτή να  περιλαμβάνει όχι μόνον όσους θα υποβάλουν εφεξής και μέχρι την 31-3-2020 διορθωτική δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων τους, αλλά και εκείνους που το έχουν ήδη πράξει;

Θα μεριμνήσετε ώστε να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν τα ποσά που οι τελευταίοι  επιβαρύνθηκαν λόγω ακριβώς της συνέπειάς τους και της άμεσης συμμορφώσεώς τους με το  νομικό καθεστώς  των άρθρων 110 έως 117 του  Ν. 4611/2019;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

 

Αλεξιάδης Τρύφωνας

 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

 

Βαρδάκης Σωκράτης

 

Βέττα Καλλιόπη

 

Γκιόλας Γιάννης

 

Δρίτσας Θεόδωρος

 

Ζαχαριάδης Κώστας

Ηγουμενίδης Νίκος

 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 

Μάλαμα Κυριακή

 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

 

Μάρκου Κωνσταντίνος

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

 

Μουζάλας Γιάννης

 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

Τζούφη Μερόπη

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

Φάμελλος Σωκράτης

 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΡΩΤΗΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΗ, ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!