Διάλεξε περιφέρεια
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δήμαρχος: Κώστας Μπίζας Διεύθυνση: Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος Τηλ: 22843-60100 - 60105 Fax: 22840-22078 Website: http://www.paros.gr Email: [email protected]
ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ (ΟΛΑ)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Δήμαρχος: Αναστάσιος Φαρούπος Διεύθυνση: Αντίπαρος 84007 Τηλ: 122840-61570, 28261 Fax: 22840-61218 Website: http://www.antiparos.gr/el/ Email: [email protected]
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δήμαρχος: Κώστας Μπίζας Διεύθυνση: Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος Τηλ: 22843-60100 - 60105 Fax: 22840-22078 Website: http://www.paros.gr Email: [email protected]