Διάλεξε περιφέρεια
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
Δήμαρχος: Σταμάτιος Γαρδέρης Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου, 84006 Κύθνος Τηλ: 22810 31277 Fax: 22810-31617, 31645 Website: http://www.kythnos.gr Email: [email protected]
ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ (ΟΛΑ)
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Δήμαρχος: Ειρήνη Βελισσαροπούλου Διεύθυνση: 84002 Ιουλις Τηλ: 2288360000 Fax: 2288022811 Website: https://kea.gr/ Email: [email protected]
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Δήμαρχος: Σταμάτιος Γαρδέρης Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου, 84006 Κύθνος Τηλ: 22810 31277 Fax: 22810-31617, 31645 Website: http://www.kythnos.gr Email: [email protected]