ΥΠΕΣ: Εξαιρέσεις εργαζόμενων ΟΤΑ από πενθήμερη εργασία -Παρατείνονται συμβάσεις ΙΔΟΧ (εγκύκλιος)

Την παράταση των συμβάσεων για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ στις ΔΕΥΑ και ΦΟΣΔΑ,  προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης στην εγκύκλιο ορίζεται, ότι με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, μπορεί οποτεδήποτε να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.

Με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ75/Α΄/30-3-2020) προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων διατάξεων του ΚΚΔΚΥ, είναι δυνατό να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται προηγούμενη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου. Στο πεδίο εφαρμογής της δεν περιλαμβάνονται τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, Σύνδεσμοι και Ιδρύματα. Οι αποφάσεις της παρούσας διάταξης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την παρ. 7 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα 23/3/2020-30/6/2020 και ειδικά για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μπορεί να προσαυξάνονται έως τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔOΧ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ

Από τις διατάξεις προβλέπεται ότι οι συμβάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης –Αποχέτευσης καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις μήνες από τη λήξη τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΤΑ, ΙΔΟΧ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, PROTEINOMENA, ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!